THAIMUI  WE UNDERSTAND

บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

เป็นผู้นำในการคัดสรร ลวดสลิง และอุปกรณ์ยกหิ้วที่มีคุณภาพสูง และเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจากหลายประเทศทั่วโลกเช่น BridonCasarKiswireCrosby เพื่อตอบสนองกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้าในอุตสาหกรรม ทั้งในแง่ความปลอดภัยและการลดต้นทุนในระยะยาว

trusted partners

เราคัดสรรและเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสูงและแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจากหลายประเทศทั่วโลกเท่านั้น

คลังความรู้

ข่าวสาร และ กิจกรรมล่าสุด