อุปกรณ์ยกหิ้ว

อุปกรณ์ยกหิ้วเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึดอยู่ที่ปลายลวดสลิง เพื่อใช้ประกอบเข้าชุดกับลวดสลิงใช้สำหรับยึดเหนี่ยววัสดุที่ต้องการจะยกหิ้วหรือเคลื่อนย้าย โดยอุปกรณ์ยึดจับมีหลากหลายรูปแบบตามรายละเอียด ดังนี้

ห่วงหัวใจ (Thimble)

ใช้สำหรับใส่ห่วงด้านปลายลวดสลิง เพื่อป้องกันลวดสลิงไม่ให้ยึดจับกับอุปกรณ์ยกหิ้วโดยตรง

กริ๊ปจับลวดสลิง (Wire Rope Clamps/Clips)

ใช้สำหรับยึดปลายของห่วงเข้ากับเส้นลวดสลิง กริ๊ปจับลวดสลิงมี 2 ประเภท ได้แก่ กริ๊ปที่มีอานม้าตัวเดียว (Single Saddle) และ กริ๊ปที่มีอานม้าสองตัว (Double Saddle)

สเก็น (Shackles)

ห่วงสเก็น ใช้เพื่อประกอบชิ้นงานเข้ากับลวดสลิงในลักษณะงานเคลื่อนย้าย สามารถแบ่งตามการใช้งานได้ 2 รูปแบบดังนี้

สเก็นโอเมก้า (Bow Shackle)

 สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งลวดสลิง สลิงผ้าใบ และโซ่สลิง

สเก็นแบบตัว D (Dee Shackle)

นิยมใช้กับงานโซ่หรือพื้นที่ใช้งานจำกัด

รอกโซ่มือสาว (Chain Block)

เป็นอุปกรณ์ รอกมือ ชักรอก ไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งรอกโซ่ทำได้ง่ายการติดตั้งรอกชนิดอื่นๆ  จึงเหมาะสำหรับงานยกแบบครั้งคราว หรือในงานที่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้

รอกโยกโซ่ หรือ รอกกำมะลอ (Level Block or Level Hoist)

จะมีลักษณะใช้งานเหมือนรอกโซ่มือสาว ต่างกันจากการที่ใช้รอกชักมือ มาเป็นมีด้ามโยกแทน

มาสเตอร์ลิงค์ (Masterlink)

เป็นห่วงที่ใช้รวมลวดสลิงหรือผลิตภัณฑ์ยกหิ้วอื่น ๆ รวมกัน เช่น กรณีที่ต้องการใช้ลวดสลิงหลายขา เป็นต้น