Monthly Archives: มกราคม 2019

บริการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานกับโปรพอยท์ (Propoint)

By |2019-01-31T12:13:01+00:00มกราคม 31st, 2019|Knowledge|

นอกจากการเป็นผู้นำในการคัดสรรและเป็นตัวแทนจำหน่ายลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วที่มีคุณภาพสูงของแบรนด์ชั้นนำหลากหลายประเทศแล้วไทยมุ้ยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านั้น จึงได้จัดตั้งบริษัท โปรพอยท์ โกลบอล คอนซัลแทนต์ (จำกัด) หรือ “โปรพอยท์”  โดยเน้นให้บริการด้านการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานของลวดสลิง เครน และอุปกรณ์ยกหิ้ว โดยเฉพาะ โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กฏหมายกำหนด ซึ่งโปรพอยท์มีบริการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานหลากหลายประเภท ดังนี้ บริการทดสอบความสามารถในการรับแรงดึงและบริการเปลี่ยนลวดสลิง โปรพอยท์มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการทดสอบความสามารถในการรับแรงดึง โดยจะใช้การทดสอบด้วยวิธีการทดสอบแรงดึง (Tension Test) หรือเรียกว่า การทดสอบเสมือนการใช้งานจริง (Proof Load Test) เพื่อให้มั่นใจว่าลวดสลิงที่ประกอบเข้าด้วยกัน นั้นเมื่อนำไปใช้งานจะไม่ขาดหรือหลุดออกจากข้อต่อต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลวดสลิงและอุปกรณ์ ยกหิ้ว จะต้องได้รับการตรวจสอบโหลดเทสอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามกฏกระทรวง เรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ โดยเมื่อทดสอบเรียบร้อยทางโปรพอยท์จะออกเอกสารรับรอง (Load Test Certificate) ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังมีบริการเปลี่ยนลวดสลิงในกรณีที่ลวดสลิงของลูกค้าเกิดความเสียหายหรือหมดอายุการ ใช้งานอีกด้วย บริการตรวจสอบเครนและลวดสลิงด้วยสายตา (Visual Inspection) โปรพอยท์มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานเครนและลวดสลิง ว่ามีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานและมีลักษณะการใช้งานที่ถูกต้องหรือไม่ เช่น  การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานของเครน เช่น โครงสร้างเสาและแขนรับน้ำหนัก คานรับน้ำหนัก

การใช้งาน ห่วงเหล็กมาสเตอร์ลิงค์

By |2019-01-31T12:14:02+00:00มกราคม 31st, 2019|Knowledge|

ห่วงเหล็ก หรือ ห่วงเหล็กมาสเตอร์ลิงค์ ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้สำหรับต่อพ่วงกับอุปกรณ์ยกหิ้วอื่นๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ตามความเหมาะสม ห่วงเหล็กมักผลิตจากเหล็กอัลลอยด์คุณภาพ มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อการเสียดสี สามารถรองรับน้ำหนักและรองรับการต่อพ่วงได้เป็นอย่างดี ไม่หัก หรือบิดงอได้ง่าย โดยทั่วไปแล้ว ห่วงเหล็ก หรือ ห่วงมาสเตอร์ลิงค์  มักถูกนำมาต่อพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการใช้งานที่ เหมาะสม เช่น ใช้พ่วงต่อกับโซ่อัลลอยด์ ลวดสลิง โซ่สลิง หรือสลิงผ้าใบ ห่วงมาสเตอร์ลิงค์ใช้เป็นตัวต่อพ่วงโซ่อัลลอยด์ หรือ ลวดสลิง โซ่สลิง หรือสลิงผ้าใบหลายๆ เส้นเข้าด้วยกัน โดยให้ห่วงมาสเตอร์ลิงค์ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการถ่ายเทน้ำหนัก เพื่อให้วัตถุที่ขนย้ายมีความสมดุล และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ใช้พ่วงต่อกับห่วงข้อต่อย่อย ห่วงมาสเตอร์ลิงค์ใช้เป็นตัวพ่วงต่อกับห่วงข้อต่อย่อยอื่นๆ ซึ่งอาจพ่วงต่อกับโซ่สลิง หรือสายสลิงเพื่อใช้ประโยชน์ในการรวมสิ่งที่ต้องการพ่วงต่อเหล่านั้นไว้ด้วยกัน ซึ่งห่วงมาสเตอร์ลิงค์ 1  ชิ้น สามารถต่อพ่วงกับข้อต่อย่อยได้จำนวนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดและความแข็งแรงของห่วงมาสเตอร์ลิงค์ เนื่องจากห่วงเหล็กมีความสำคัญในการพ่วงต่ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้งานสำหรับการรองรับน้ำหนัก ดังนั้น ควรคำนึงถึงข้อปฏิบัติในการใช้งานห่วงเหล็ก ดังนี้ ควรประเมินน้ำหนักของสิ่งที่ต้องการยก หากห่วงมาสเตอร์ลิงค์ที่ใช้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักสิ่งที่ต้องการยกได้ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ห่วงมาสเตอร์ลิงค์หัก และเกิดความเสียหายตามมาได้ เลือกอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เหมาะสมในการใช้งาน ห่วงมาสเตอร์ลิงค์มีลักษณะและรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น ห่วงมาสเตอร์ลิงค์รูปทรงวงรีแบบแคบ เหมาะสำหรับใช้เชื่อมต่อกับลวดสลิง หรือห่วงข้อต่อเพียง

Safety Day – บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด

By |2019-01-30T13:31:11+00:00มกราคม 30th, 2019|News & Media|

ทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน Safety Day ณ บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด โดยมีการแนะนำสินค้าและการให้คำแนะนำ ตอบคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว เน้นย้ำจุดยืนผู้นำด้านลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วครบวงจรของประเทศไทย

เกณฑ์การ “ยกเลิก” การใช้ลวดสลิงตามหลักสากล

By |2019-01-30T15:14:38+00:00มกราคม 26th, 2019|Knowledge|

  ข่าวความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วด้อยคุณภาพหรือใช้ผิดวิธีปรากฎอยู่เป็นระยะ นำมาซึ่งอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สิน ชื่อเสียง และบางเหตุการณ์เกิดเหตุอันตรายถึงชีวิตผู้ใช้และผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียง “ไทยมุ้ย” จึงขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเพื่อเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย โดยการแจ้งเกณฑ์การ "ยกเลิก" การใช้ลวดสลิงตามหลักสากล ดังนี้ครับ ลวดหักกระจาย หรือหักเป็นกลุ่ม โดยกำหนดว่าในหนึ่งช่วงเกลียว หากมีเส้นลวดหัก 3เส้นในเกลียวเดียวกัน หรือ 6 เส้นในหนึ่งช่วงเกลียว ควรยกเลิกการใช้งานในทันที ลวดหักใกล้หัวสลิง ยกเลิกการใช้งานลวดสลิง เมื่อพบว่ามีลวดขาดตั้งแต่ 2 เส้นจากหัวย้ำ ไม่เกิน 1d ไส้กลางเสื่อมสภาพ ในกรณีที่ไส้กลางลวดสลิงเสื่อมสภาพ ควรยกเลิกการใช้งานทันที การลดลงของขนาดลวดสลิง ควรยกเลิกการใช้งาน เมื่อขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางลวดสลิงลดลงเกินร้อยละห้า (5%) การสึกหรอและการกัดกร่อนภายนอก/ภายใน การเสียรูป ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนรูป หรือเสียรูปของลวดสลิง ได้แก่ การถูกกดทับ ติดขัด บิดงอ สะบัดฟาด ติดตั้งที่ผิดวิธี แรงกระตุกกระชาก(Shock Load) Fleet angle เกินกำหนด สภาพการเรียงทับซ้อน การเสียหายจากความร้อน การใช้งานลวดสลิงในอุณหภูมิสูง อาจทำให้แรงดึงขาดลดลงได้“ไทยมุ้ย” ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ต้อนรับคณะผู้ฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น สมาคมความปลอดภัย จังหวัดระยอง 

By |2019-01-06T00:05:33+00:00มกราคม 6th, 2019|News & Media|

ต้อนรับคณะผู้ฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น สมาคมความปลอดภัย จังหวัดระยอง สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง  ได้นำคณะผู้ฝึกอบรมเทคนิคการเป็น วิทยากรปั้นจั่นหลักสูตรการตรวจสอบและการเลือกใช้สลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว รุ่นพิเศษ 2561 (12 วัน)  เข้าเยี่ยมชมการ สาธิตวิธีอัดปลอกลวดสลิง การตรวจสอบและการใช้งานลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว ที่บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จํากัด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 การฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่นหลักสูตร การตรวจสอบและการเลือกใช้สลิง และอุปกรณ์ยกหิ้ว รุ่นพิเศษ 2561 (12 วัน) วันที่ 5-7,12-15,19-21,27-28 เดือนตุลาคม 2561   มีทีมวิทยากรหลัก คือ อ.สุรศักดิ์ ซ่อนกลิ่น - ประธานชมรมความปลอดภัย ในการทำงาน จ.ระยอง อ.จิรายุ เอี่ยมสมร (อ.เรียว) - อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย - กรรมการผู้จัดการ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด -

การหล่อลื่นลวดสลิง เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

By |2019-01-05T23:50:29+00:00มกราคม 5th, 2019|Knowledge|

การหล่อลื่นลวดสลิง เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากการใช้งานลวดสลิง นอกจากจะมีการตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลวดสลิง และการดูแลรักษาลวดสลิงเพื่อให้สามารถใช้งานครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการดูแลลวดสลิงเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน นั่นคือ การหล่อลื่นลวดสลิง   ทำไมต้องหล่อลื่นลวดสลิง เพื่อลดแรงเสียดทาน ระหว่างเกลียวลวดสลิง ลวดสลิง และที่บรรจุลวดสลิง ป้องกันการกัดกร่อน ขึ้นสนิม ควรหล่อลื่นลวดสลิงที่ส่วนใดบ้าง โดยทั่วไปเรามักหล่อลื่นลวดสลิงที่แกนกลาง เพราะเป็นส่วนที่มักเกิดปัญหามากที่สุด รวมถึงควรหล่อลื่นลวดสลิงทั้งด้านในและด้านนอกอีกด้วย สารที่ใช้ในการหล่อลื่นลวดสลิง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สารหล่อลื่นแบบแทรกซึม ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม โดยมักแทรกซึมเข้าไปในแกนของขดลวดได้ดี สารหล่อลื่นแบบเคลือบผิว ได้แก่ จาระบี และ Asphaltic (สารคล้ายยางมะตอย) โดยมักเคลือบผิวด้านนอกขดลวดสลิงไว้ ไม่ให้ความชื้นผ่านเข้าไปได้ ทำให้ช่วยลดการสึกกร่อน และการเกิดสนิม ในการหล่อลื่นควรใช้สารหล่อลื่นทั้งแบบแทรกซึมและแบบเคลือบผิวเพื่อให้มั่นใจว่าลวดสลิงได้รับการหล่อลื่นที่เพียงพอ ข้อควรระวังในการหล่อลื่นลวดสลิง คือไม่ควรใช้สารหล่อลื่นในการหล่อลื่นลวดสลิงมากเกินไป เพราะอาจเกิดอันตรายเมื่อนำลวดสลิงไปใช้งานได้ เราควรหล่อลื่นลวดสลิงเป็นประจำเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยืดอายุการใช้งาน ของลวดสลิง ทำให้สามารถลดปัญหาการเปลี่ยนลวดสลิงบ่อยๆ ถือเป็นการลดต้นทุนการใช้งาน ได้อย่างดีทีเดียว  

วิธีเก็บรักษาลวดสลิง ให้ใช้งานได้ยาวนาน

By |2019-01-05T23:58:48+00:00มกราคม 5th, 2019|Knowledge|

วิธีเก็บรักษาลวดสลิง ให้ใช้งานได้ยาวนาน นอกจากการใช้งานลวดสลิงอย่างถูกวิธีแล้ว การเก็บรักษาลวดสลิง อย่างถูกวิธีก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึงเพราะหาก เก็บรักษาลวดสลิง อย่างถูกต้องไม่เพียงแค่ช่วยให้ลวดสลิงมีอายุการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น แต่ยังสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งวิธีการเก็บรักษาลวดสลิงอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน ควรปฏิบัติดังนี้ ในการขนย้ายลวดสลิงควรกระทำอย่างระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการนำลวดสลิงไปสัมผัสกับของมีคม หรือกระทบกับมุมหรือขอบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของลวดสลิง ควรเก็บรักษาลวดสลิงในสถานที่ที่สะอาด และแห้งหรือมีความชื้นต่ำที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดสนิม ควรจัดเก็บลวดสลิงโดยใช้ล้อ หรือ รอกเก็บลวดสลิงที่มีขนาดพอดีกับขนาดของลวดสลิง หลีกเลี่ยงการหักมุมลวดสลิง เนื่องจากจะทำให้ลวดสลิงเกิดการปริและชำรุดเสียหายได้ ควรทำความสะอาดลวดสลิงอยู่เสมอ โดยใช้น้ำมัน เนื่องจากคุณสมบัติของสารหล่อลื่นประเภทน้ำมัน จะช่วยชะล้างทำความสะอาด ขจัดเศษวัสดุแปลกปลอมที่เกิดจากการบิด ถูหรือขัด ให้ออกจากลวดสลิงได้โดยง่าย ควรทำให้ลวดสลิงมีความหล่อลื่นอยู่เสมอด้วยการใช้จาระบี Asphaltic (สารคล้ายยางมะตอย) หรือ น้ำมัน ชโลมลวดสลิงให้ทั่ว เพื่อช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างเกลียวลวดสลิง ลวดสลิง และที่บรรจุลวดสลิง อีกทั้งช่วยป้องกันการกัดกร่อน และการเกิดสนิมอีกด้วย อย่างไรก็ตามควรหมั่นตรวจสอบลวดสลิงทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากใช้ลวดสลิง ที่ชำรุด และควรเก็บรักษาลวดสลิงให้ถูกวิธีตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานลวดสลิงได้อย่างยาวนาน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

3 วิธีตรวจสอบ “ลวดสลิง” บริการมาตรฐานสากลจาก ไทยมุ้ย

By |2019-01-05T23:17:04+00:00มกราคม 5th, 2019|Knowledge|

3 วิธีตรวจสอบ "ลวดสลิง" บริการมาตรฐานสากลจาก ไทยมุ้ย นอกจากสินค้าคุณภาพสูงที่เราคัดสรรมาให้คุณแล้ว ไทยมุ้ย ยังมีบริการตรวจสอบ ลวดสลิง ก่อนใช้งาน โดยมีวิธีการตรวจสอบ 3 วิธี ดังนี้ บริการตรวจสอบการรับแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ (Load Test Certificate) เรามีบริการตรวจสอบลวดสลิงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสอบการรับแรงดึงลวดสลิงโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และมีการออกใบรับรองคุณภาพให้กับลูกค้าอีกด้วย บริการตรวจสอบด้วยสายตา โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านลวดสลิง เรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านลวดสลิงมาตรวจสอบลวดสลิงว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมในการใช้งานหรือไม่  หรือมีการตรวจสอบว่าลวดสลิงชนิดนั้นมีลักษณะการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงมีบริการเปลี่ยนลวดสลิงในกรณีที่ลวดสลิงเกิดความเสียหาย หรือหมดอายุการใช้งาน บริการตรวจสอบแบบใช้เครื่องมือโดยไม่ทำลายชิ้นตัวอย่าง (Non-Destructive Testing หรือ NDT) การตรวจสอบลวดสลิงแบบใช้เครื่องมือโดยไม่ทำลายชิ้นตัวอย่าง คือการตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจสอบสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Testing Machine) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความสึกกร่อนของลวดสลิงที่ตามองไม่เห็น เช่น การสึกกร่อนภายใน การแตกหักที่เล็กน้อยมากที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า การตรวจสอบชนิดนี้จึงมีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้  ไทยมุ้ย ยังมีบริการแนะนำการใช้งาน การซ่อมแซม รวมถึงการอบรมให้ความรู้เรื่องลวดสลิงโดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องลวดสลิง เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานให้กับลูกค้า ตลอดจนมีบริการสายด่วน 24 ชั่วโมง ในการให้คำแนะนำเรื่องการใช้งานลวดสลิงและดูแลลูกค้าหลังการขาย เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด