3 สาเหตุหลักของ อุบัติเหตุ ที่เกิดในไซต์งานก่อสร้าง

อุบัติเหตุ

3 สาเหตุหลักของ อุบัติเหตุ ที่เกิดในไซต์งานก่อสร้าง

 

 

จากข่าว อุบัติเหตุ ในไซต์งานก่อสร้างที่มักปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ มักก่อให้เกิดความสูญเสียของชีวิตและ ความเสียหายของทรัพย์สิน  และยังทำให้การทำงานเกิดความล่าช้ากว่ากำหนด อีกทั้งสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือกับบริษัทผู้รับเหมาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยอุบัติเหตุในไซต์งานก่อสร้างมักเกิดขึ้นจาก 3 สาเหตุหลัก ดังนี้

 

  1. อุบัติเหตุจากความประมาทของคนงานก่อสร้าง เช่น การแต่งกายไม่รัดกุม สวมรองเท้าแตะทำงานทำให้อาจเกิดการลื่นล้มหรือเกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงไม่สวมอุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Personal Protective Equipment หรือ PPE)
  2. และไม่ได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำงาน เป็นต้น
  3. อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น แสงจ้าเกินไปอาจทำให้ตาพร่ามัว มองไม่ชัด หรือทำงานกลางคืนแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือสภาพอากาศมีฝุ่นควันทำให้บั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เป็นต้น
  4. อุบัติเหตุจากลักษณะงานและอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น  ปั้นจั่นการตอกเสาเข็มล้ม การพังของโครงสร้างชั่วคราวหรือลิฟต์ชั่วคราว อันตรายจากการใช้เครื่องจักรกลทำงาน  เป็นต้น

 

และทั้งหมดนี้คือสรุปสาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นในไซต์งานก่อสร้าง แม้ว่าอุบัติเหตุจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เราก็สามารถป้องกันได้ด้วยการไม่ประมาทในทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ ผู้ใช้งานควรหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์ในการทำงานว่ายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ รวมถึงควรป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน โดยการเลือกใช้อุปกรณ์อย่างลวดสลิง เครน หรืออุปกรณ์ยกหิ้วต่างๆ ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานสูง เพื่อความทนทานในการใช้งาน และที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น