ไทยมุ้ยมีชื่อเสียงที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามาอย่างยาวนาน

จากจุดเริ่มต้นธุรกิจครอบครัวขนาดย่อมที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิง เหล็ก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในย่านเซียงกง เยาวราช สู่การเติบโตทางธุรกิจเป็นบริษัทมหาชน ที่มีทุนจดทะเบียนกว่า 120 ล้านบาท เกิดจากการที่ผู้บริหารของไทยมุ้ยในอดีตได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิง และอุปกรณ์ยกหิ้วต่างๆ  จึงได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท โดยบริษัทมีจุดเด่นที่สำคัญ คือการให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก โดยได้จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกหลายราย เช่น คิสไวร์ (Kiswire), ไบรดอน(Bridon),  อูช่า (Usha) และครอสบี้ (Crosby) เป็นต้น และยังมีบริการหลังการขายอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าตลอดมา

ไทยมุ้ย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานขายหน้าร้านบนถนนทรงวาด และคลังสำรองหลักที่สำโรงและปิ่นทอง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานขายหน้าร้านและคลังสำรองที่สัตหีบ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ บริษัทขนส่งท่าเรือในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย รวมถึงได้มีการเพิ่มทีมงานวิศวกรฝ่ายขาย เพื่อเสนองานบริการต่างๆ ให้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าว เช่น งานให้คำแนะนำ งานซ่อมบำรุง และงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ารายอื่นในภูมิภาคตะวันออกอีกด้วย

services tabs 146143418 1

เมื่อปี 2560 ไทยมุ้ยได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” หรือชื่อภาษาอังกฤษ Thai Mui Corporation Public Company Limited มีการเสนอขายหุ้นสามัญใหักับประชาชนที่สนใจ (Initial Public Offering: IPO) ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 170,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยเรามุ่งมั่น พัฒนา การให้บริการสินค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในระดับอื่นๆ ต่อไป

พันธกิจของเรา

  • มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยการนำมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลกมาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการธุรกิจขององค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและการแข่งขัน
  • จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย ตรงกับความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • มุ่งมันพัฒนาระบบการให้บริการตรวจสอบ ส่งมอบ และบริการภายหลังการส่งมอบสินค้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
  • มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร
  • มุ่งมั่นพัฒนาและขยายธุรกิจ ให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คุณค่าขององค์กร

พบผู้บริหาร

01 ทชากร ลีลาประชากุล

ทชากร ลีลาประชากุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทายาทรุ่นที่ 3 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาไทยมุ้ยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด