Knowledge

บริการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานกับโปรพอยท์ (Propoint)

By |2019-01-31T12:13:01+00:00มกราคม 31st, 2019|Knowledge|

นอกจากการเป็นผู้นำในการคัดสรรและเป็นตัวแทนจำหน่ายลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วที่มีคุณภาพสูงของแบรนด์ชั้นนำหลากหลายประเทศแล้วไทยมุ้ยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านั้น จึงได้จัดตั้งบริษัท โปรพอยท์ โกลบอล คอนซัลแทนต์ (จำกัด) หรือ “โปรพอยท์”  โดยเน้นให้บริการด้านการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานของลวดสลิง เครน และอุปกรณ์ยกหิ้ว โดยเฉพาะ โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กฏหมายกำหนด ซึ่งโปรพอยท์มีบริการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานหลากหลายประเภท ดังนี้ บริการทดสอบความสามารถในการรับแรงดึงและบริการเปลี่ยนลวดสลิง โปรพอยท์มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการทดสอบความสามารถในการรับแรงดึง โดยจะใช้การทดสอบด้วยวิธีการทดสอบแรงดึง (Tension Test) หรือเรียกว่า การทดสอบเสมือนการใช้งานจริง (Proof Load Test) เพื่อให้มั่นใจว่าลวดสลิงที่ประกอบเข้าด้วยกัน นั้นเมื่อนำไปใช้งานจะไม่ขาดหรือหลุดออกจากข้อต่อต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลวดสลิงและอุปกรณ์ ยกหิ้ว จะต้องได้รับการตรวจสอบโหลดเทสอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามกฏกระทรวง เรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ โดยเมื่อทดสอบเรียบร้อยทางโปรพอยท์จะออกเอกสารรับรอง (Load Test Certificate) ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังมีบริการเปลี่ยนลวดสลิงในกรณีที่ลวดสลิงของลูกค้าเกิดความเสียหายหรือหมดอายุการ ใช้งานอีกด้วย บริการตรวจสอบเครนและลวดสลิงด้วยสายตา (Visual Inspection) โปรพอยท์มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานเครนและลวดสลิง ว่ามีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานและมีลักษณะการใช้งานที่ถูกต้องหรือไม่ เช่น  การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานของเครน เช่น โครงสร้างเสาและแขนรับน้ำหนัก คานรับน้ำหนัก

การใช้งาน ห่วงเหล็กมาสเตอร์ลิงค์

By |2019-01-31T12:14:02+00:00มกราคม 31st, 2019|Knowledge|

ห่วงเหล็ก หรือ ห่วงเหล็กมาสเตอร์ลิงค์ ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้สำหรับต่อพ่วงกับอุปกรณ์ยกหิ้วอื่นๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ตามความเหมาะสม ห่วงเหล็กมักผลิตจากเหล็กอัลลอยด์คุณภาพ มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อการเสียดสี สามารถรองรับน้ำหนักและรองรับการต่อพ่วงได้เป็นอย่างดี ไม่หัก หรือบิดงอได้ง่าย โดยทั่วไปแล้ว ห่วงเหล็ก หรือ ห่วงมาสเตอร์ลิงค์  มักถูกนำมาต่อพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการใช้งานที่ เหมาะสม เช่น ใช้พ่วงต่อกับโซ่อัลลอยด์ ลวดสลิง โซ่สลิง หรือสลิงผ้าใบ ห่วงมาสเตอร์ลิงค์ใช้เป็นตัวต่อพ่วงโซ่อัลลอยด์ หรือ ลวดสลิง โซ่สลิง หรือสลิงผ้าใบหลายๆ เส้นเข้าด้วยกัน โดยให้ห่วงมาสเตอร์ลิงค์ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการถ่ายเทน้ำหนัก เพื่อให้วัตถุที่ขนย้ายมีความสมดุล และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ใช้พ่วงต่อกับห่วงข้อต่อย่อย ห่วงมาสเตอร์ลิงค์ใช้เป็นตัวพ่วงต่อกับห่วงข้อต่อย่อยอื่นๆ ซึ่งอาจพ่วงต่อกับโซ่สลิง หรือสายสลิงเพื่อใช้ประโยชน์ในการรวมสิ่งที่ต้องการพ่วงต่อเหล่านั้นไว้ด้วยกัน ซึ่งห่วงมาสเตอร์ลิงค์ 1  ชิ้น สามารถต่อพ่วงกับข้อต่อย่อยได้จำนวนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดและความแข็งแรงของห่วงมาสเตอร์ลิงค์ เนื่องจากห่วงเหล็กมีความสำคัญในการพ่วงต่ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้งานสำหรับการรองรับน้ำหนัก ดังนั้น ควรคำนึงถึงข้อปฏิบัติในการใช้งานห่วงเหล็ก ดังนี้ ควรประเมินน้ำหนักของสิ่งที่ต้องการยก หากห่วงมาสเตอร์ลิงค์ที่ใช้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักสิ่งที่ต้องการยกได้ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ห่วงมาสเตอร์ลิงค์หัก และเกิดความเสียหายตามมาได้ เลือกอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เหมาะสมในการใช้งาน ห่วงมาสเตอร์ลิงค์มีลักษณะและรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น ห่วงมาสเตอร์ลิงค์รูปทรงวงรีแบบแคบ เหมาะสำหรับใช้เชื่อมต่อกับลวดสลิง หรือห่วงข้อต่อเพียง

เกณฑ์การ “ยกเลิก” การใช้ลวดสลิงตามหลักสากล

By |2019-01-30T15:14:38+00:00มกราคม 26th, 2019|Knowledge|

  ข่าวความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วด้อยคุณภาพหรือใช้ผิดวิธีปรากฎอยู่เป็นระยะ นำมาซึ่งอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สิน ชื่อเสียง และบางเหตุการณ์เกิดเหตุอันตรายถึงชีวิตผู้ใช้และผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียง “ไทยมุ้ย” จึงขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเพื่อเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย โดยการแจ้งเกณฑ์การ "ยกเลิก" การใช้ลวดสลิงตามหลักสากล ดังนี้ครับ ลวดหักกระจาย หรือหักเป็นกลุ่ม โดยกำหนดว่าในหนึ่งช่วงเกลียว หากมีเส้นลวดหัก 3เส้นในเกลียวเดียวกัน หรือ 6 เส้นในหนึ่งช่วงเกลียว ควรยกเลิกการใช้งานในทันที ลวดหักใกล้หัวสลิง ยกเลิกการใช้งานลวดสลิง เมื่อพบว่ามีลวดขาดตั้งแต่ 2 เส้นจากหัวย้ำ ไม่เกิน 1d ไส้กลางเสื่อมสภาพ ในกรณีที่ไส้กลางลวดสลิงเสื่อมสภาพ ควรยกเลิกการใช้งานทันที การลดลงของขนาดลวดสลิง ควรยกเลิกการใช้งาน เมื่อขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางลวดสลิงลดลงเกินร้อยละห้า (5%) การสึกหรอและการกัดกร่อนภายนอก/ภายใน การเสียรูป ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนรูป หรือเสียรูปของลวดสลิง ได้แก่ การถูกกดทับ ติดขัด บิดงอ สะบัดฟาด ติดตั้งที่ผิดวิธี แรงกระตุกกระชาก(Shock Load) Fleet angle เกินกำหนด สภาพการเรียงทับซ้อน การเสียหายจากความร้อน การใช้งานลวดสลิงในอุณหภูมิสูง อาจทำให้แรงดึงขาดลดลงได้“ไทยมุ้ย” ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

การหล่อลื่นลวดสลิง เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

By |2019-01-05T23:50:29+00:00มกราคม 5th, 2019|Knowledge|

การหล่อลื่นลวดสลิง เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากการใช้งานลวดสลิง นอกจากจะมีการตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลวดสลิง และการดูแลรักษาลวดสลิงเพื่อให้สามารถใช้งานครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการดูแลลวดสลิงเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน นั่นคือ การหล่อลื่นลวดสลิง   ทำไมต้องหล่อลื่นลวดสลิง เพื่อลดแรงเสียดทาน ระหว่างเกลียวลวดสลิง ลวดสลิง และที่บรรจุลวดสลิง ป้องกันการกัดกร่อน ขึ้นสนิม ควรหล่อลื่นลวดสลิงที่ส่วนใดบ้าง โดยทั่วไปเรามักหล่อลื่นลวดสลิงที่แกนกลาง เพราะเป็นส่วนที่มักเกิดปัญหามากที่สุด รวมถึงควรหล่อลื่นลวดสลิงทั้งด้านในและด้านนอกอีกด้วย สารที่ใช้ในการหล่อลื่นลวดสลิง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สารหล่อลื่นแบบแทรกซึม ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม โดยมักแทรกซึมเข้าไปในแกนของขดลวดได้ดี สารหล่อลื่นแบบเคลือบผิว ได้แก่ จาระบี และ Asphaltic (สารคล้ายยางมะตอย) โดยมักเคลือบผิวด้านนอกขดลวดสลิงไว้ ไม่ให้ความชื้นผ่านเข้าไปได้ ทำให้ช่วยลดการสึกกร่อน และการเกิดสนิม ในการหล่อลื่นควรใช้สารหล่อลื่นทั้งแบบแทรกซึมและแบบเคลือบผิวเพื่อให้มั่นใจว่าลวดสลิงได้รับการหล่อลื่นที่เพียงพอ ข้อควรระวังในการหล่อลื่นลวดสลิง คือไม่ควรใช้สารหล่อลื่นในการหล่อลื่นลวดสลิงมากเกินไป เพราะอาจเกิดอันตรายเมื่อนำลวดสลิงไปใช้งานได้ เราควรหล่อลื่นลวดสลิงเป็นประจำเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยืดอายุการใช้งาน ของลวดสลิง ทำให้สามารถลดปัญหาการเปลี่ยนลวดสลิงบ่อยๆ ถือเป็นการลดต้นทุนการใช้งาน ได้อย่างดีทีเดียว  

วิธีเก็บรักษาลวดสลิง ให้ใช้งานได้ยาวนาน

By |2019-01-05T23:58:48+00:00มกราคม 5th, 2019|Knowledge|

วิธีเก็บรักษาลวดสลิง ให้ใช้งานได้ยาวนาน นอกจากการใช้งานลวดสลิงอย่างถูกวิธีแล้ว การเก็บรักษาลวดสลิง อย่างถูกวิธีก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึงเพราะหาก เก็บรักษาลวดสลิง อย่างถูกต้องไม่เพียงแค่ช่วยให้ลวดสลิงมีอายุการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น แต่ยังสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งวิธีการเก็บรักษาลวดสลิงอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน ควรปฏิบัติดังนี้ ในการขนย้ายลวดสลิงควรกระทำอย่างระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการนำลวดสลิงไปสัมผัสกับของมีคม หรือกระทบกับมุมหรือขอบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของลวดสลิง ควรเก็บรักษาลวดสลิงในสถานที่ที่สะอาด และแห้งหรือมีความชื้นต่ำที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดสนิม ควรจัดเก็บลวดสลิงโดยใช้ล้อ หรือ รอกเก็บลวดสลิงที่มีขนาดพอดีกับขนาดของลวดสลิง หลีกเลี่ยงการหักมุมลวดสลิง เนื่องจากจะทำให้ลวดสลิงเกิดการปริและชำรุดเสียหายได้ ควรทำความสะอาดลวดสลิงอยู่เสมอ โดยใช้น้ำมัน เนื่องจากคุณสมบัติของสารหล่อลื่นประเภทน้ำมัน จะช่วยชะล้างทำความสะอาด ขจัดเศษวัสดุแปลกปลอมที่เกิดจากการบิด ถูหรือขัด ให้ออกจากลวดสลิงได้โดยง่าย ควรทำให้ลวดสลิงมีความหล่อลื่นอยู่เสมอด้วยการใช้จาระบี Asphaltic (สารคล้ายยางมะตอย) หรือ น้ำมัน ชโลมลวดสลิงให้ทั่ว เพื่อช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างเกลียวลวดสลิง ลวดสลิง และที่บรรจุลวดสลิง อีกทั้งช่วยป้องกันการกัดกร่อน และการเกิดสนิมอีกด้วย อย่างไรก็ตามควรหมั่นตรวจสอบลวดสลิงทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากใช้ลวดสลิง ที่ชำรุด และควรเก็บรักษาลวดสลิงให้ถูกวิธีตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานลวดสลิงได้อย่างยาวนาน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

3 วิธีตรวจสอบ “ลวดสลิง” บริการมาตรฐานสากลจาก ไทยมุ้ย

By |2019-01-05T23:17:04+00:00มกราคม 5th, 2019|Knowledge|

3 วิธีตรวจสอบ "ลวดสลิง" บริการมาตรฐานสากลจาก ไทยมุ้ย นอกจากสินค้าคุณภาพสูงที่เราคัดสรรมาให้คุณแล้ว ไทยมุ้ย ยังมีบริการตรวจสอบ ลวดสลิง ก่อนใช้งาน โดยมีวิธีการตรวจสอบ 3 วิธี ดังนี้ บริการตรวจสอบการรับแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ (Load Test Certificate) เรามีบริการตรวจสอบลวดสลิงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสอบการรับแรงดึงลวดสลิงโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และมีการออกใบรับรองคุณภาพให้กับลูกค้าอีกด้วย บริการตรวจสอบด้วยสายตา โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านลวดสลิง เรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านลวดสลิงมาตรวจสอบลวดสลิงว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมในการใช้งานหรือไม่  หรือมีการตรวจสอบว่าลวดสลิงชนิดนั้นมีลักษณะการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงมีบริการเปลี่ยนลวดสลิงในกรณีที่ลวดสลิงเกิดความเสียหาย หรือหมดอายุการใช้งาน บริการตรวจสอบแบบใช้เครื่องมือโดยไม่ทำลายชิ้นตัวอย่าง (Non-Destructive Testing หรือ NDT) การตรวจสอบลวดสลิงแบบใช้เครื่องมือโดยไม่ทำลายชิ้นตัวอย่าง คือการตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจสอบสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Testing Machine) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความสึกกร่อนของลวดสลิงที่ตามองไม่เห็น เช่น การสึกกร่อนภายใน การแตกหักที่เล็กน้อยมากที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า การตรวจสอบชนิดนี้จึงมีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้  ไทยมุ้ย ยังมีบริการแนะนำการใช้งาน การซ่อมแซม รวมถึงการอบรมให้ความรู้เรื่องลวดสลิงโดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องลวดสลิง เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานให้กับลูกค้า ตลอดจนมีบริการสายด่วน 24 ชั่วโมง ในการให้คำแนะนำเรื่องการใช้งานลวดสลิงและดูแลลูกค้าหลังการขาย เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด  

“ไทยมุ้ย” ที่เดียวจบ ครบทุกเรื่องลวดสลิง

By |2018-11-18T19:38:30+00:00พฤศจิกายน 18th, 2018|Knowledge|

One-Stop Service ด้าน ลวดสลิง ของไทย บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้าน ลวดสลิง และอุปกรณ์ยกหิ้วทุกชนิด จำหน่ายและจัดหา ลวดสลิง ทุกแบบ ทุกแบรนด์สำหรับทุกอุตสาหกรรมไทยมาแล้วหลายสิบปี จนเป็นที่ยอมรับทั้งจากลูกค้าและบริษัทผู้ผลิตลวดสลิงชั้นนำระดับโลก ด้วยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย เพื่อตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บวกกับความเชี่ยวชาญของวิศวกรผู้ชำนาญการ   บริษัท ไทยมุ้ย พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้ทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน อุตสาหกรรมก่อสร้าง เครนหน้าท่าเรือ เครนในเรือ อุตสาหกรรมเหมือง และอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการใช้งานด้านการยกหิ้ว จากประสบการณ์มากมายเหล่านี้ จึงทำให้ ไทยมุ้ย เป็นผู้นำการบริการด้านลวดสลิงในทุกด้าน โดยไทยมุ้ยพร้อมให้บริการเกี่ยวกับลวดสลิงหลากหลายรูปแบบ   สั่งซื้อ สอบถามราคา ให้คำแนะนำเรื่องสเปคสินค้า ออกแบบการใช้งานร่วมกับสินค้าอื่นๆอย่างเป็นระบบ บริการทดสอบลวดสลิง ด้วยรูปแบบทันสมัย บริการตรวจสอบคุณภาพลวดสลิง เช็ค Certifications บริการอัดปลอกลวดสลิง บริการจัดส่ง แก้ไขปัญหาหน้างานต่างๆ   นอกจากงานด้านบริการเกี่ยวกับลวดสลิงแล้ว ไทยมุ้ยยังเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทยด้านการจัดหาลวดสลิงคุณภาพเยี่ยมจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตลวดสลิงชั้นนำระดับโลกที่คิดค้นลวดสลิงที่มีมาตรฐาน เหมาะสมกับงานที่แตกต่างกันออกไป โดยแบรนด์ที่

Bridon ไบรดอน ลวดสลิงที่อุตสาหกรรมชั้นนำไว้วางใจ

By |2018-10-04T17:20:44+00:00ตุลาคม 4th, 2018|Knowledge|

Bridon ไบรดอน ลวดสลิง ที่อุตสาหกรรมชั้นนำไว้วางใจ   Bridon หรือ ไบรดอน ผู้ผลิต "ลวดสลิง" ชั้นนำจากประเทศอังกฤษ เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงอุตสาหกรรมถึงความมีมาตรฐานสูง และเมื่อนึกถึงลวดสลิงคุณภาพ Bridon มักจะถูกพูดถึงเป็นอันดับต้นๆเสมอ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น มาทำความรู้จักกับ Bridon จากบทความนี้กันได้เลย กว่า 100 ปีที่ Bridon ผลิตลวดสลิงคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพทำให้ Bridon มีความน่าเชื่อถือสูง และยังเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีการผลิตลวดสลิงคุณภาพสูงอีกด้วย อีกทั้งมีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาลวดสลิงให้เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำลวดสลิงไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดย Bridon จะคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานเป็นหลัก จึงให้ความสำคัญกับการผลิตลวดสลิงในทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ลวดสลิงที่มีมาตรฐานสูง เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมั่นใจ ด้วยเหตุนี้ทำให้ Bridon เป็นตัวจริงเรื่องลวดสลิง ได้รับยอมรับและไว้วางใจจากอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆ เพราะลวดสลิงเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม ดังนั้นการใช้ลวดสลิงที่มีมาตรฐาน จากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง จะช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

เกร็ดความรู้เรื่อง “ลวดสลิง”

By |2018-10-02T15:38:01+00:00ตุลาคม 2nd, 2018|Knowledge|

ลวดสลิง (wire rope) ลวดสลิง เป็นเชือกซึ่งประกอบไปด้วยมัดของเส้นลวดโลหะที่บิดเป็นเกลียว ในสมัยก่อนนั้นใช้เหล็กคาร์บอนต่ำ เหล็กอ่อน (wrought iron) ในการผลิต ต่อมาในปัจจุบันลวดสลิงเปลี่ยนมาผลิตจากเหล็กกล้า มีความแข็งแรงมากขึ้น ลวดสลิงนั้นพัฒนามาจากโซ่เหล็กซึ่งมีปัญหาเรื่องการขาดของข้อโซ่ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมากมาย ในขณะที่การขาดของเส้นลวดที่ใช้ทำสายลวดสลิงนั้นมีผลน้อยกว่าเนื่องจากยังมีลวดเส้นอื่นที่สามารถรับน้ำหนักได้ แรงเสียดทานระหว่างลวดแต่ละเส้นและมัดเส้นลวดซึ่งเป็นผลมาจากการบิดเกลียว ก็ยังช่วยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น   ลวดสลิง แบบที่ใช้งานทั่วไปทำจากเกลียวลวดหลายเกลียวตั้งแต่ 1 ชั้นขึ้นไป พันรอบแกน โดยแบ่งตามไส้ (แกนตรงกลาง) ได้ 3 ประเภท 1) ลวดสลิง ไส้เชือก (Fiber core) เป็นลวดที่ไส้ตรงกลางทำมาจากเชือก โดยเชือกที่ใช้ผลิตอาจจะทำมาจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ ทำให้ลวดสลิงไส้เชือกนั้นมีความแข็งแรงน้อยกว่าลวดสลิงแบบอื่นๆ ขาดได้ง่าย แต่มีความยืดหยุ่นสูงกว่า นอกจากนี้ลวดสลิงไส้เชือกสามารถป้องกันความเสียหายจากการกัดกร่อนเนื่องจากไม่ดูดซับความชื้น และทนต่อสภาพกรดหรือด่างอ่อนๆได้   2) ลวดสลิง ไส้เหล็ก (Independent wire rope core: IWRC) เป็นลวดสลิงที่มีความแข็งแรงสูงที่สุด สามารถทนความร้อนได้มากกว่าลวดสลิงไส้เชือก ซึ่งจะมีแกนที่เป็นลวดสลิงเพิ่มความแข็งแรงและมีความทนทานต่อการกระแทก การบีบอัด และการเสียรูป จึงเหมาะกับงานยก งานลาก แต่จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าลวดสลิงไส้เชือก   3) ลวดสลิง

ลวดสลิงคุณภาพ ทำไมต้อง Bridon ?

By |2018-09-07T21:32:50+00:00กันยายน 7th, 2018|Knowledge|

ลวดสลิงคุณภาพ ทำไมต้อง Bridon ? - ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตลวดสลิงคุณภาพสูงมานานกว่า 100 ปี - เป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านการผลิตลวดสลิงคุณภาพสูง - ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 หรือมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ - พัฒนาลวดสลิงแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้า - คำนึงถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

Load More Posts