News & Media

อบรมอุบัติเหตุกับการใช้ลวดสลิงและอุปกรณ์การยึดลวดสลิง

By |2019-06-28T17:52:58+07:00มิถุนายน 28th, 2019|News & Media|

จากกรณีข่าวอุบัติเหตุจากการใช้บริการเครื่องเล่นซิปไลน์ (Zipline) ของผู้ประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ได้ร่วมกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์สาขาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ชมรมซิปไลน์ และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่  จึงได้จัดอบรมและบรรยายเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "อุบัติเหตุกับการใช้ลวดสลิงและอุปกรณ์การยึดลวดสลิงในเครื่องเล่นซิปไลน์ (Zipline)" เพื่อถอดบทเรียนและป้องกันไม่ให้มีอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก

อบรมสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว แก่เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กทม.

By |2019-05-15T22:57:01+07:00พฤษภาคม 15th, 2019|News & Media|

บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย สนับสนุนข้อมูลสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรุงเทพมหานคร

ไทยมุ้ยนำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และสาธิตสาธิตการตรวจสอบและทดสอบสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว

By |2019-04-23T11:24:41+07:00เมษายน 23rd, 2019|News & Media|

ไทยมุ้ยนำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และสาธิตสาธิตการตรวจสอบและทดสอบสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการศึกษาดูงานและสาธิตการตรวจสอบและทดสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก โดยความร่วมมือของอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท.และ ชมรมวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ซึ่งไทยมุ้ยได้นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วมาให้ความรู้พร้อมสาธิตต่างๆ เช่น การจัดทำข้อต่อชนิดปลอกอัด การจัดทำข้อต่อชนิดถักด้วยมือ การจัดทำข้อต่อชนิดคลิปตัวยู การทดสอบแรงดึงแตกหักสำหรับลวดสลิงที่เข้าหัวด้วยวิธีต่างๆ การทดสอบแรงดึงของโซ่ การสาธิตการทดสอบแรงดึงของสลิงผ้าที่มีการทำร่องรอยการฉีกขาดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งคณะศึกษาดูงานประกอบด้วยวิทยากรปั้นจั่น วิศวกร จป. ผู้จัดทำเครน และผู้ใช้งานโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของการตรวจสอบและทดสอบสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  

Safety Day – บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด

By |2019-01-30T13:31:11+07:00มกราคม 30th, 2019|News & Media|

ทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน Safety Day ณ บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด โดยมีการแนะนำสินค้าและการให้คำแนะนำ ตอบคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว เน้นย้ำจุดยืนผู้นำด้านลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วครบวงจรของประเทศไทย

ต้อนรับคณะผู้ฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น สมาคมความปลอดภัย จังหวัดระยอง 

By |2019-01-06T00:05:33+07:00มกราคม 6th, 2019|News & Media|

ต้อนรับคณะผู้ฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น สมาคมความปลอดภัย จังหวัดระยอง สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง  ได้นำคณะผู้ฝึกอบรมเทคนิคการเป็น วิทยากรปั้นจั่นหลักสูตรการตรวจสอบและการเลือกใช้สลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว รุ่นพิเศษ 2561 (12 วัน)  เข้าเยี่ยมชมการ สาธิตวิธีอัดปลอกลวดสลิง การตรวจสอบและการใช้งานลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว ที่บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จํากัด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 การฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่นหลักสูตร การตรวจสอบและการเลือกใช้สลิง และอุปกรณ์ยกหิ้ว รุ่นพิเศษ 2561 (12 วัน) วันที่ 5-7,12-15,19-21,27-28 เดือนตุลาคม 2561   มีทีมวิทยากรหลัก คือ อ.สุรศักดิ์ ซ่อนกลิ่น - ประธานชมรมความปลอดภัย ในการทำงาน จ.ระยอง อ.จิรายุ เอี่ยมสมร (อ.เรียว) - อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย - กรรมการผู้จัดการ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด -

ภาพการอบรม “โครงการทำดีเพื่อพ่อ รุ่น 9”

By |2018-12-02T00:15:43+07:00ธันวาคม 2nd, 2018|News & Media|

โครงการทำดีเพื่อพ่อ สมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรบโครงการทำดีเพื่อพ่อ โครงการ 2 รุ่น 9 หลักสูตร "โครงการศึกษาดูงานและสาธิตการตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิง และอุปกรณ์ช่วยยก SAFETY THAILAND 4.0” ณ บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  

“ไทยมุ้ย” ในนาม THMUI เข้าร่วมงานประชุมตลาดหลักทรัพย์ mai

By |2018-10-04T17:23:50+07:00ตุลาคม 4th, 2018|News & Media|

ไทยมุ้ย ในนาม THMUI เข้าร่วมงานประชุมตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมงาน " mai FORUM 2018 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5" ภายใต้ธีม 3S ได้แก่ SMEs Startup และ Social Enterprise (SE) พัฒนา :: ก้าวหน้า :: สร้างสรรค์ ผนึกกำลังซีอีโอ ร่วมยกพลให้ข้อมูลผู้ลงทุน ณ ชั้น 22 ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้ร่วมงานในแวดวงตลาดเงิน ตลาดทุน นักลงทุน นักวิเคราะห์ชั้นนำ สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ

งานวิศวกรรมแห่งชาติ “วิศวกรรม 4.0”

By |2018-10-04T16:18:15+07:00ตุลาคม 4th, 2018|News & Media|

งานวิศวกรรมแห่งชาติ “วิศวกรรม 4.0”   บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานวิศวกรรมของไทย โดยเข้าร่วมเสวนาในงานวิศวกรรมแห่งชาติ “วิศวกรรม 4.0” Engineering 4.0 The next Revolution in Engineering ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีการเสวนา "วิศวกรรมแห่งอนาคต สู่นวัตกรรมอัตโนมัติ" โดยภายในงานมีนวัตกรรมใหม่ๆมาจัดแสดง -Internet of Things (IOT) -Startup -Building Information Modeling (BIM) -Safety -Robotic -Drone Comprtition -Seminar in Engineering

การตรวจสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

By |2018-09-07T19:34:06+07:00กันยายน 7th, 2018|News & Media|

ในการทำงานยกเคลื่อนย้ายทั่วไป จะพบว่ามีการใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทั้งมีการผูกมัดยึดเกาะวัสดุหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า งานยกเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง

งานสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week ครั้งที่ 29

By |2018-09-07T18:56:18+07:00กันยายน 7th, 2018|News & Media|

งานสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week ครั้งที่ 29  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 วันที่ : 2-4 July 2015 สถานที่ : ไบเทค บางนา เวลา : 9.00 – 18.00 บูท : B11

Load More Posts