งานวิศวกรรมแห่งชาติ “วิศวกรรม 4.0”

26428

งานวิศวกรรมแห่งชาติ “วิศวกรรม 4.0”

 

บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานวิศวกรรมของไทย โดยเข้าร่วมเสวนาในงานวิศวกรรมแห่งชาติ “วิศวกรรม 4.0” Engineering 4.0 The next Revolution in Engineering ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

มีการเสวนา “วิศวกรรมแห่งอนาคต สู่นวัตกรรมอัตโนมัติ” โดยภายในงานมีนวัตกรรมใหม่ๆมาจัดแสดง

-Internet of Things (IOT)
-Startup
-Building Information Modeling (BIM)
-Safety
-Robotic
-Drone Comprtition
-Seminar in Engineering

Leave a Reply

Your email address will not be published.