ตรวจสอบความสามารถในการรับแรงดึงลวดสลิง และบริการเปลี่ยนลวดสลิง

tension test proof load test

ไทยมุ้ยมีบริการทดสอบความสามารถในการรับแรงดึง ของลวดสลิงและอุปกรณ์ยึดจับอีกด้วย โดยจะใช้การทดสอบด้วยวิธี

การทดสอบแรงดึง (Tension Test) หรือเรียกว่า การทดสอบเสมือนการใช้งานจริง (Proof Load Test) เพื่อให้มั่นใจว่าสลิงที่ประกอบเข้าด้วยกันนั้น เมื่อนำไปใช้งานแล้วปลอดภัยไม่ขาดหรือหลุดออกจากข้อต่อต่าง ๆ

ปัจจุบันไทยมุ้ยมีเครื่องทดสอบคุณภาพไว้บริการลูกค้าทั้งหมด 3 เครื่องที่ประจำอยู่

โดยมีขนาด 50, 150 และ 400 ตัน และมีพนักงานทดสอบที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ทำการทดสอบ เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้นทางบริษัทฯ จะทำการออกเอกสารรับรอง (Load Test Certificate) ให้แก่ลูกค้า ซึ่งสามารถออกจากบริษัทฯ หรือลูกค้าสามารถส่งบุคคลภายนอกเข้าร่วมการทดสอบความสามารถในการรับแรงดึงได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า