ตะขอที่ห้ามใช้ ในกฏกระทรวงฯ ปี พ.ศ.2564

1

กฎกระทรวง ความปลอดภัย เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พศ. 2564
หมวด 2 ปั้นจั่น ส่วนที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับปั้นจั่น


ข้อ92 นายจ้างจะต้องไม่ใช้ตะขอที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1. มีการบิดตัวของตะขอ
2. มีการถ่างออกของปากตะขอเกินร้อยละ 5
3. มีการสึกหรอที่ท้องจะขอเกินร้อยละ 10
4. มีการแตกหรือร้าวส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอ
5. มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ

ตะขอคุณภาพ มีใบรับรองคุณภาพและการผลิต
ติดต่อไทยมุ้ยได้ที่ Tel. 022352940 ถึง 9 และ 0659284906
Email: sales@thaimui.co.th ,Line: @thaimui (มี @ด้านหน้าด้วยนะครับ)