ไทยมุ้ย กับ การทดสอบแรงดึง สลิง

ทดสอบแรงดึง สลิง

ไทยมุ้ย กับ การ ทดสอบแรงดึง สลิง

ทดสอบแรงดึง สลิง

– เพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราใส่ใจ การ ทดสอบแรงดึง จึงสำคัญ –

บริษัท โปรพอยท์ โกลบอล คอนซัลแทนต์ (จำกัด) หรือ “โปรพอยท์” ตั้งขึ้นมาเพื่อเน้นให้บริการด้านการตรวจสอบสภาพความพร้อมและ การทดสอบแรงดึง การใช้งานของลวดสลิง เครน และอุปกรณ์ยกหิ้ว โดยเฉพาะ

เพราะ ลวดสลิง และ อุปกรณ์ยกหิ้ว ต่างๆนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตและ ความปลอดภัยของผู้ใช้งานโดยตรง การทดสอบด้วยแรงดึง จึงเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การ ทดสอบแรงดึง (Tension Test) หรือเรียกว่า การ ทดสอบเสมือนการใช้งานจริง (Proof Load Test) มีประโยชน์หลายประการคือ

1. สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า และผู้ใช้งาน ในความปลอดภัยของ ลวดสลิง ว่าเมื่อนำไปใช้งานจะไม่ขาดหรือหลุดออกจากข้อต่อต่างๆ

2. รักษามาตรฐานความปลอดภัย ให้สถานที่ปฏิบัติงานหรือ โรงงานที่ต้องใช้ ลวดสลิง เพื่อให้เป็นไปตามกฏกระทรวง เรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ที่ระบุว่า ลวดสลิง และ อุปกรณ์ยกหิ้ว จะต้องได้รับการตรวจสอบโหลดเทสอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. หากพบอุปกรณ์ของ ลวดสลิง และ อุปกรณ์ยกหิ้ว หมดอายุการใช้งาน ก็สามารถตรวจสอบได้ล่วงหน้าก่อนการใช้งานจริง และสามารถเปลี่ยนได้หลังการทดสอบทันที  ซึ่งป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการใช้อุปกรณ์ชำรุด หรือเกิดอุบัติโดยไม่คาดคิดด้วยประการทั้งปวง

ลูกค้าทุกรายที่ใช้บริการทดสอบแรงดึงกับ“โปรพอยท์” จะได้รับเอกสารรับรอง (Load Test Certificate) จึงมั่นใจได่ว่าทุกการทำงานจะปลอดภัยเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลของ“โปรพอยท์”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.