ไทยมุ้ย ผู้นำด้านลวดสลิงครบวงจร พร้อมบริการ ทดสอบ สินค้าด้วยแรงดึง

ทดสอบแรงดึง

ไทยมุ้ย บริการ ทดสอบ สินค้าด้วยแรงดึง

 

บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ผู้จัดจำหน่าย จัดหา และเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของแบรนด์ลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วชั้นนำของโลก พร้อมบริการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับทุกอุตสาหกรรมของไทย โดยยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและงานบริการที่ช่วยเหลือลูกค้าได้จริง

 

สำหรับลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยของผู้ใช้งานโดยตรงและยังอาจส่งผลกระทบถึงการดำเนินงานหากอุปกรณ์ดังกล่าวถูกใช้งานอย่างผิดวิธีหรือไม่มีคุณภาพ การทดสอบด้วยแรงดึงจึงเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยเป็นการ ทดสอบ ด้วย แรงดึง นั้นเป็นคุณสมบัติทางกลเพื่อหาค่าความแข็งแรงของวัสดุและค่าอื่นๆทางวิศวกรรมที่จำเป็นต้องการคำนวณในการนำไปใช้งาน

 

นอกจากการทดสอบความสามารถในการรับแรงดึงของลวดสลิงและออกใบรับรองในนามไทยมุ้ยเอง (Load Test Certificate) และยังเปิดโอกาสให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระสามารถเข้าร่วมการทดสอบ เพื่อความยุติธรรมและโปร่งใส โดยสามารถออกใบรับรองในนามของผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความต้องการของลูกค้าได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสินค้าที่ส่งมอบมากยิ่งขึ้นครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.