วิธีเก็บรักษาลวดสลิง ให้ใช้งานได้ยาวนาน

การดูแลรักษา

วิธีเก็บรักษาลวดสลิง ให้ใช้งานได้ยาวนาน

นอกจากการใช้งานลวดสลิงอย่างถูกวิธีแล้ว การเก็บรักษาลวดสลิง อย่างถูกวิธีก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึงเพราะหาก เก็บรักษาลวดสลิง อย่างถูกต้องไม่เพียงแค่ช่วยให้ลวดสลิงมีอายุการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น แต่ยังสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งวิธีการเก็บรักษาลวดสลิงอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน ควรปฏิบัติดังนี้

  1. ในการขนย้ายลวดสลิงควรกระทำอย่างระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการนำลวดสลิงไปสัมผัสกับของมีคม หรือกระทบกับมุมหรือขอบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของลวดสลิง
  2. ควรเก็บรักษาลวดสลิงในสถานที่ที่สะอาด และแห้งหรือมีความชื้นต่ำที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
  3. ควรจัดเก็บลวดสลิงโดยใช้ล้อ หรือ รอกเก็บลวดสลิงที่มีขนาดพอดีกับขนาดของลวดสลิง
  4. หลีกเลี่ยงการหักมุมลวดสลิง เนื่องจากจะทำให้ลวดสลิงเกิดการปริและชำรุดเสียหายได้
  5. ควรทำความสะอาดลวดสลิงอยู่เสมอ โดยใช้น้ำมัน เนื่องจากคุณสมบัติของสารหล่อลื่นประเภทน้ำมัน จะช่วยชะล้างทำความสะอาด ขจัดเศษวัสดุแปลกปลอมที่เกิดจากการบิด ถูหรือขัด ให้ออกจากลวดสลิงได้โดยง่าย
  6. ควรทำให้ลวดสลิงมีความหล่อลื่นอยู่เสมอด้วยการใช้จาระบี Asphaltic (สารคล้ายยางมะตอย) หรือ น้ำมัน ชโลมลวดสลิงให้ทั่ว เพื่อช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างเกลียวลวดสลิง ลวดสลิง และที่บรรจุลวดสลิง อีกทั้งช่วยป้องกันการกัดกร่อน และการเกิดสนิมอีกด้วย

อย่างไรก็ตามควรหมั่นตรวจสอบลวดสลิงทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากใช้ลวดสลิง ที่ชำรุด และควรเก็บรักษาลวดสลิงให้ถูกวิธีตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานลวดสลิงได้อย่างยาวนาน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.