สลิงบนปั้นจั่น เช็ค ชัวร์ ก่อนใช้

ปั้นจั่น สลิง

สลิงบนปั้นจั่น เช็ค ชัวร์ ก่อนใช้
การทำงานกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสูง เช่นปั้นจั้น ปั้นจั่นต้องยึดหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังจะเห็นได้จากการมีกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ออกมาเพื่อให้ทุกคนมีหลักในการปฏิบัติตาม เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง

ในกรณีที่มีการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น จะต้องมีการตรวจสอบและดำเนินการต่อไปนี้

• ควบคุมให้มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงไม่น้อยกว่า 2 รอบ ตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงาน
• จัดให้มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอของปั้นจั่น และทำการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
• จัดให้มีที่ครอบปิดหรือกั้นส่วนที่หมุนรอบตัวเอง ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตรายของปั้นจั่นและให้ส่วนที่เคลื่อนที่ของปั้นจั่นหรือส่วนที่หมุนได้ของปั้นจั่นอยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุอื่นในระยะที่ปลอดภัย
• จัดให้มีบันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก สำหรับปั้นจั่นที่มีความสูงเกิน ๓ เมตร
• จัดให้มีพื้นชนิดกันลื่น ราวกันตก และแผงกันตก
• จัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของปั้นจั่นและใช้การได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น
• ติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยมีวิศวกรเป็นผู้รับรอง

หากมีการดำเนินการตามกฏกระทรวงและคู่มืออย่างเคร่งครัดแล้ว ก็มั่นใจได้ว่าการทำงานบนปั้นจั่น ลวดสลิง หรืออุปกรณ์นบนที่สูงต่างๆ จะปลอดภัยขึ้นอย่างแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published.