3 สิ่ง ที่ต้องเก็บให้ห่าง สลิงอ่อน

สลิงอ่อน

3 สิ่ง ที่ต้องเก็บให้ห่าง สลิงอ่อน

 

 

สลิงอ่อน สลิงโพลีเอสเตอร์ สลิงผ้าใบ webbing sling เป็นอุปกรณ์ยกหิ้วที่ใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อโยกย้ายสินค้าและเครื่องจักรทั่วไป ด้วยคุณสมบัตินํ้าหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย มีความอ่อนตัวสูง ใช้งานง่าย ป้องกันผิวงานไม่ให้เสียหาย ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (High Tensile Polyester) ทนทานและเก็บรักษาง่าย


อุปกรณ์ยกหิ้วที่หลายอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้บ่อยๆอย่างสลิงอ่อน มีข้อควรระวังในการรักษา ให้สลิงอ่อนสามารถใช้งานได้นาน ต้องหลีกเลี้ยงเรื่องเหล่านี้ครับ

– สารอัลคาไลน์ มีสภาวะเป็นด่าง

– กรดต่างๆ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

– ความร้อนและสะเก็ดไฟ

ทั้ง 3 สิ่งนี้หากสัมผัสกับผิวของสลิงอ่อน สลิงโพลีเอสเตอร์ จะทำให้เกิดความเสียหาย เส้นใยผุกร่อน ขาดความยืดหยุ่น และไม่สามารถใช้งานได้

อุปกรณยกหิ้วแต่ละชนิด ก็ต้องการการดูแลที่แตกต่างกันครับ ใช้งานถูกวิธี เก็บรักษาอย่างถูกต้อง ลดต้นทุนได้ในระยะยาว สำหรับไทยมุ้ย เราจำหน่ายอุปกรณ์ยกหิ้วทุกชนิด พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา แนะนำทั้งเรื่องวิธีการใช้และการตรวจสอบในระหว่างใช้งานด้วยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.