อบรมสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว แก่เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กทม.

516244

บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย สนับสนุนข้อมูลสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published.