เกณฑ์การ “ยกเลิก” การใช้ ลวดสลิง ตามหลักสากล

ลวดสลิง

เกณฑ์การ “ยกเลิก” การใช้ ลวดสลิง ตามหลักสากล

 

ข่าวความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วด้อยคุณภาพหรือใช้ผิดวิธีปรากฎอยู่เป็นระยะ นำมาซึ่งอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สิน ชื่อเสียง และบางเหตุการณ์เกิดเหตุอันตรายถึงชีวิตผู้ใช้และผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียง “ไทยมุ้ย” จึงขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเพื่อเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย โดยการแจ้งเกณฑ์การ “ยกเลิก” การใช้ลวดสลิงตามหลักสากล ดังนี้ครับ

 1. ลวดหักกระจาย หรือหักเป็นกลุ่ม
  โดยกำหนดว่าในหนึ่งช่วงเกลียว หากมีเส้นลวดหัก 3เส้นในเกลียวเดียวกัน หรือ 6 เส้นในหนึ่งช่วงเกลียว ควรยกเลิกการใช้งานในทันที
 2. ลวดหักใกล้หัวสลิง
  ยกเลิกการใช้งานลวดสลิง เมื่อพบว่ามีลวดขาดตั้งแต่ 2 เส้นจากหัวย้ำ ไม่เกิน 1d
 1. ไส้กลางเสื่อมสภาพ
  ในกรณีที่ไส้กลางลวดสลิงเสื่อมสภาพ ควรยกเลิกการใช้งานทันที
 2. การลดลงของขนาดลวดสลิง
  ควรยกเลิกการใช้งาน เมื่อขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางลวดสลิงลดลงเกินร้อยละห้า (5%)
 3. การสึกหรอและการกัดกร่อนภายนอก/ภายใน
 4. การเสียรูป
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนรูป หรือเสียรูปของลวดสลิง ได้แก่

  • การถูกกดทับ ติดขัด บิดงอ สะบัดฟาด
  • ติดตั้งที่ผิดวิธี
  • แรงกระตุกกระชาก(Shock Load)
  • Fleet angle เกินกำหนด
  • สภาพการเรียงทับซ้อน
 1. การเสียหายจากความร้อน
  การใช้งานลวดสลิงในอุณหภูมิสูง อาจทำให้แรงดึงขาดลดลงได้“ไทยมุ้ย” ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอธิบายวิธีการใช้งานที่ถูกต้องหลังการติดตั้ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานและทำงานบนความปลอดภัย นอกเหนือจากความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยแล้ว ไทยมุ้ยยังให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของสินค้าโดยเน้นจัดหาและจำหน่ายลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วคุณภาพจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก ตรงตามความต้องการของลูกค้าและเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.