ไทยมุ้ย ที่เดียวครบวงจร : จัดหา ขาย ส่ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม และอบรม

Thai Mui

ไทยมุ้ย ที่เดียวครบวงจร : จัดหา ขาย ส่ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม และอบรม

 

 ไทยมุ้ยเป็นผู้นำในการคัดสรร และจัดจำหน่าย รวมถึงการให้บริการลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตสินค้าชั้นนำระดับโลก หลากหลายแบรนด์ชั้นนำในหลากหลายประเทศ เช่น ไบรดอน (Bridon), คิสไวร์ (Kiswire), อูช่า (Usha) และครอสบี้ (Crosby) เป็นต้นซึ่งล้วนเป็นสินค้าคุณภาพสูง มีมาตรฐานระดับสากล  โดยไทยมุ้ยเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ดังนั้นรับประกันสินค้าแท้ 100% สามารถตรวจสอบCertificationsกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าได้ อีกทั้งยังมีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันไทยมุ้ยมีสำนักงานขายและคลังสินค้าที่สามารถรองรับลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และยังรองรับอุตสาหรรมทางทะเลในภาคตะวันออกของไทย ที่สัตหีบ ชลบุรีอีกด้วย

นอกจากคัดสรรและจำหน่ายลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วคุณภาพสูงแล้ว เรายังมีบริการตรวจสอบลวดสลิงก่อนนำไปใช้งาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้า ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล ดังนี้

  • บริการตรวจสอบการรับแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ (Load Test Certificate)เป็นการตรวจสอบแรงดึงของลวดสลิงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ หลังตรวจสอบและมีการออกใบรับรองคุณภาพให้กับลูกค้าอีกด้วย

 

  • บริการตรวจสอบด้วยสายตา โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านลวดสลิงเป็นการตรวจสอบลวดสลิงภายนอกด้วยตาเปล่าโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านลวดสลิง ซึ่งการตรวจสอบวิธีนี้เป็นการตรวจสอบว่าลวดสลิงมีความพร้อมในการนำไปใช้งาน หรือมีลักษณะการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น

 

  • บริการตรวจสอบแบบใช้เครื่องมือโดยไม่ทำลายชิ้นตัวอย่าง(Non-Destructive Testing หรือ NDT)เป็นการตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจสอบสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Testing Machine) เพื่อ ตรวจหาความสึกกร่อนของลวดสลิงรวมถึงความเสียหายของลวดสลิงในระดับที่ตามองไม่เห็น

นอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำแนะนำการใช้งานลวดสลิงและการซ่อมแซม โดยเรามีทีมวิศวกรและพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วและมีประสบการณ์สูงพร้อมให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีพบว่าไม่สามารถใช้งานได้ พร้อมช่วยแก้ปัญหาและให้คำแนะนำเรื่องการใช้งานสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีบริการอบรมให้ความรู้เรื่องของลวดสลิง โดยไทยมุ้ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้มีโอกาสเข้าไปจัดอบรมให้ความรู้เรื่องลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว และเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ อีกด้วย

 

ไทยมุ้ยยังคงมุ่งมั่นเพื่อคัดสรรสินค้าคุณภาพสูงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดเพื่อเป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้ว ที่ครอบคลุม ครบวงจรที่สุด

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.