3 วิธีตรวจสอบ “ลวดสลิง” บริการมาตรฐานสากลจาก ไทยมุ้ย

IMG 0173 scaled 1

3 วิธีตรวจสอบ “ลวดสลิง” บริการมาตรฐานสากลจาก ไทยมุ้ย

นอกจากสินค้าคุณภาพสูงที่เราคัดสรรมาให้คุณแล้ว ไทยมุ้ย ยังมีบริการตรวจสอบ ลวดสลิง ก่อนใช้งาน โดยมีวิธีการตรวจสอบ 3 วิธี ดังนี้

  1. บริการตรวจสอบการรับแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ (Load Test Certificate)

เรามีบริการตรวจสอบลวดสลิงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสอบการรับแรงดึงลวดสลิงโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และมีการออกใบรับรองคุณภาพให้กับลูกค้าอีกด้วย

  1. บริการตรวจสอบด้วยสายตา โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านลวดสลิง

เรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านลวดสลิงมาตรวจสอบลวดสลิงว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมในการใช้งานหรือไม่  หรือมีการตรวจสอบว่าลวดสลิงชนิดนั้นมีลักษณะการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงมีบริการเปลี่ยนลวดสลิงในกรณีที่ลวดสลิงเกิดความเสียหาย หรือหมดอายุการใช้งาน

  1. บริการตรวจสอบแบบใช้เครื่องมือโดยไม่ทำลายชิ้นตัวอย่าง (Non-Destructive Testing หรือ NDT)

การตรวจสอบลวดสลิงแบบใช้เครื่องมือโดยไม่ทำลายชิ้นตัวอย่าง คือการตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจสอบสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Testing Machine) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความสึกกร่อนของลวดสลิงที่ตามองไม่เห็น เช่น การสึกกร่อนภายใน การแตกหักที่เล็กน้อยมากที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า การตรวจสอบชนิดนี้จึงมีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

นอกจากนี้  ไทยมุ้ย ยังมีบริการแนะนำการใช้งาน การซ่อมแซม รวมถึงการอบรมให้ความรู้เรื่องลวดสลิงโดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องลวดสลิง เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานให้กับลูกค้า ตลอดจนมีบริการสายด่วน 24 ชั่วโมง ในการให้คำแนะนำเรื่องการใช้งานลวดสลิงและดูแลลูกค้าหลังการขาย เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.