Showing 1–12 of 48 results

บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ไทยมุ้ย”) ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วที่มีคุณภาพ รวมถึงให้บริการหลังการขายที่ครบวงจร โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วที่ผลิตโดยผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก โดยผู้ผลิตจะมีการออกใบรับรองสินค้า (Mill Certificate) ซึ่งจะมีการระบุวัสดุที่ใช้ในการผลิต แรงดึงที่รับได้ ค่าความปลอดภัยหรือแรงดึงถึงจุดลวดสลิงขาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง และรายละเอียดอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ