นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

 

 • คุกกี้คืออะไร
      คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท และการตั้งค่าต่างๆ ของท่าน โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะเรียกดูข้อมูลที่ถูกบันทึกและเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัทแก่ท่านได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 

 • ประเภทและวัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้
      เว็บไซต์ของบริษัทจะมีการใช้งานคุกกี้ตามประเภทและวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น
  1. คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย
  2. คุกกี้ประเภทการทำงาน (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำท่านระหว่างการเยี่ยมชม และตั้งค่าเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับการใช้งานของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง
  3. คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน (Analytic/Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ทำให้บริษัทสามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ และเข้าใจถึงความสนใจของท่าน เพื่อนำไปบริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
  4. คุกกี้ประเภทการโฆษณา (Advertising Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ เพื่อตั้งค่า ปรับแต่ง และนำเสนอข้อมูลหรือโฆษณาให้เหมาะสมตรงตามความสนใจและความชื่นชอบของท่านมากยิ่งขึ้น

 

 • การเก็บข้อมูลของคุกกี้
      บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดยอัตโนมัติผ่านทางคุกกี้ เช่น
  1. อินเทอร์เน็ตโดเมน และหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
  2. ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท
  3. วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท
  4. ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่ท่านใช้เพื่อเชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท หรือออกจากเว็บไซต์ของบริษัท
  5. จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท จำนวนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ท่านเข้าใช้งาน ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม และเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ท่านเยี่ยมชม
  6. ภาษาที่ท่านเลือกใช้บนหน้าเว็บไซต์ และคำค้น (Keyword Search) ล่าสุดที่ท่านใช้งาน

                  ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผย หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ และไม่มีข้อมูลจำเพาะบุคคล

 

 • การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้
      ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้ได้ที่ AboutCookies.org)

          อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทจำเป็นต้องใช้คุกกี้ หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน ด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด อาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และถูกจำกัดพื้นที่การใช้งานบนเว็บไซต์ได้

 

 • การเชื่อมต่อเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

                บริษัทอาจจัดให้มีการเชื่อมกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือมอบสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่าน ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทผ่านเว็บไซต์ เช่น ประวัติการบราวซ์ การเข้าถึงเว็บไซต์ เพจที่ท่านเยี่ยมชมหลังจากออกจากเว็บไซต์ของบริษัท ท่านอาจต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าว