Showing all 3 results

FRAM

FRAM Kjættingfabriken AS เป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นนำจากประเทศนอร์เวย์ โดยบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้อต่อโซ่ (Master Link) ตะขอ (Hook) และอุปกรณ์ยกหิ้วต่าง ๆ

ห่วงเหล็ก มาสเตอร์ลิงค์ (Masterlink)

ห่วงเหล็ก มาสเตอร์ลิงค์ FRAM Masterlinks DnV’s offshore containers

ห่วงเหล็ก มาสเตอร์ลิงค์ (Masterlink)

ห่วงเหล็ก มาสเตอร์ลิงค์ FRAM Master link assemblies EN1677-4

ห่วงเหล็ก มาสเตอร์ลิงค์ (Masterlink)

ห่วงเหล็ก มาสเตอร์ลิงค์ FRAM Masterlinks EN1677-4