Showing 1–12 of 19 results

สเก็น (Shackle)

สเก็น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับคล้องวัตถุ หรือชิ้นงานที่ต้องการยก. ใช้งานร่วมกับสลิง โซ่ สมอเรือ ฯลฯ เพื่อให้ยกสิ่งของได้สะดวก โดยสเก็นจะเป็นตัวเชื่อมในการต่อพ่วงยึดจุดต่างๆ มีเกลียวล็อกที่เปิด-ปิดอย่างรวดเร็ว ใช้ในงานหลากหลายประเภท ตั้งแต่งานยกสิ่งของบนเรือจนถึงอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน

สเก็น ที่เราใช้คู่กับสลิงหรือโซ่ยก สำหรับคล้องวัตถุ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
สเก็นรูปทรงตัวดีหรีอสเก็นตัวยู และ สเก็นโอเมก้า ซึ่งจะมีลักษณะการใช้งานเหมือนกัน แต่ความแตกต่างจะอยู่ที่การรับน้ำหนักของวัตถุ และความแข็งแรงทนทานครับ

    • สเก็นแบบตัวดี , สเก็นตัวยู (Dee Shackle) มีลักษณะเป็นรูปตัวยูทั้งตัว โดยมีแกนล็อกที่มีขนาดเท่ากับตัวสเก็น ซึ่งสเก็นตัวยูสามารถเลือกใช้ได้งานหลากหลายตามชนิดและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
    • สเก็นโอเมก้า (Bow Shackle) มีลักษณะคล้ายเครื่องหมายโอเมก้า มีแกนล็อกหลากหลายสี เช่น สีแดง สีฟ้า สีเหลือง ตามแบรนด์ที่ผลิต ซึ่งสะเก็นชนิดนี้เป็นสะเก็นที่สามารถรับน้ำหนักได้สูง ดังนั้นสะเก็นโอเมก้าจึงเหมาะกับการใช้ในงานก่อสร้าง, เครน, รถบรรทุก และอื่นๆ โดยใช้ยึดหรือล็อกเอาไว้ลาก จูง และอีกหลากหลายตามความต้องการใช้งาน