ลวดสลิง

Showing 1–12 of 38 results

ลวดสลิง (Wire Rope)

Wire rope refers to many steel wires stranded or wrapped around a single or multi-layer core. The number of strands of each strand of wire rope is different, depending on the purpose of use, strength, flexibility, bendability, and resistance to compression or deformation. The use of the wire rope is mainly related to lifting and loading. Therefore, there are many types of wire ropes with different weight-bearing properties. The features and properties are depending on the size and amount of steel wires used in producing, the characteristics of the core be it steel or fiber, design for use in various equipment. For example, special usage for lifting equipment like hoists, cranes, and elevators or for fastening applications like light towers, ship masts, and bridges require different kinds of wire ropes. The characteristics of wire ropes can be divided into 2 main types

    1. Single Layer or Single Strand Wire Rope
      is a wire rope that is suitable for general use, such as lifting work, stretching and binding tasks.
    2. Rotation Resistant or Multi Strand Wire Rope
      is a wire rope with multiple strands and anti-rotation force with a wire bundle of at least 2 layers, spirally twisted around the core. The direction of the outer wire bundle is opposite to the next wire bundle in order to prevent the rotation of the wire rope. The two-spiral wire is usually a Non Rotation and a wire rope with a 3-layer spiral is often called a Low Rotation.

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง P.V.C. Coated Cable 7×19

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง P.V.C. Coated Cable 7×7

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Casar Powerplast

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Casar Superplast8

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Casar Paraplast

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Casar Turboplast

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Teufelberger Evolution QS816V

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Teufelberger Evolution Q8

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Teufelberger Evolution TK17

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Teufelberger Evolution TK16

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Usha Powerform 8P