การเก็บรักษาลวดสลิง

Wire Rope Safety

การเก็บรักษาลวดสลิงอย่างถูกวิธี นอกจากจะช่วยยืดอายุการใช้งานของลวดสลิงให้นานขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ลวดสลิงสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ในวันนี้ ไทยมุ้ย เลยมี 3 เคล็ดลับการเก็บรักษาลวดสลิงที่ถูกต้องและเหมาะสม มาฝากกัน

1) ขณะขนย้ายลวดสลิง ควรทำอย่างระมัดระวัง พยายามหลีกเลี่ยงขอบคมหรือมุมแหลม เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของลวดสลิง

2) พื้นที่เก็บลวดสลิงควรเก็บในที่ร่ม แห้ง และมีความชื้นต่ำ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

3) ควรจัดเก็บลวดสลิงโดยใช้ล้อเก็บลวดสลิงที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของลวดสลิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.