“ไทยมุ้ย” เราคัดสรรและเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสูงและแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจากหลายประเทศทั่วโลกเท่านั้น เพื่อตอบสนองกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้าในอุตสาหกรรม ทั้งในแง่ความปลอดภัยและการลดต้นทุนในระยะยาว เพราะหนึ่งในหัวใจหลักของเรา คือ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ทั้งทางกฎหมายจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิ่งแวดล้อม