Showing 1–12 of 14 results

รอก (Hoist)

ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ รอก คือ อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกที่ดีในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ
ลักษณะเด่นของ รอก จะมีรูปร่างเป็นล้อ ที่หมุนได้รอบตัว ตัว รอก จะร้อยไว้กับเชือกหรือโซ่ เหมาะกับงานยก หรืองานเคลื่อนย้ายของหนัก แบ่งได้ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

  1. รอกโซ่มือสาว (Chain Block) คือ รอกโซ่ที่ใช้มือในการชักรอก ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก มีความทนทาน ดูแลรักษาง่าย
   การใช้งาน: เหมาะสำหรับงานยกแบบชั่วคราว เช่น งานลิฟท์บรรทุก ลิฟท์ขนของ
  2. รอกโยกโซ่ หรือ รอกกำมะลอ (Level Block or Level Hoist ) คือ รอกโซ่ที่ใช้มือในการชักรอก แต่มีด้ามโยกเพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยในการชักรอกได้ดียิ่งขึ้น น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถรับน้ำหนักได้มาก และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
   การใช้งาน: เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง งานยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักรทั่วไป
  3. รอกไฟฟ้า (Electric Chain Hoist) คือ รอกโซ่ที่ใช้ไฟฟ้าในการชักรอก ทำให้สามารถควบคุมการใช้งานได้ดี มีน้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้าย
   การใช้งาน: เหมาะกับงานยก หรืองานเคลื่อนย้ายของหนัก ในการก่อสร้าง