ลวดสลิง
คัดกรอง

ตัวกรองที่เปิดใช้

แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง (Wire Rope) หมายถึง เส้นลวดเหล็กกล้าหลายเส้นที่ตีเกลียวหรือพันรอบแกนชั้นเดียวหรือหลายชั้น ซึ่งจำนวนเส้นลวดของลวดตีเกลียวแต่ละเกลียวของเชือกลวดเหล็กกล้าจะแตกต่างกัน ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การใช้งานของลวดสลิงนั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการยกและการรับน้ำหนัก รวมถึงคุณสมบัติที่มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น โค้งงอตามลักษณ์ของเครื่องจักร และทนทานต่อการบีบอัดหรือเสียรูปได้ดี ลวดสลิงมีหลายชนิด ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของลวดเหล็กกล้าที่นำมาผลิตเป็นลวดสลิง รวมถึงลักษณะของแกนกลางทั้งแบบเหล็กและแบบไฟเบอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุปกรณ์แต่ละประเภท เช่น รอก เครน และลิฟต์ เป็นต้น หรือใช้สำหรับงานขึงยึด เช่น เสาไฟ เสากระโดงเรือ และสะพาน เป็นต้น  ทั้งนี้ ลักษณะของลวดสลิงสามารถแบ่งออกเป็น  2 ประเภทหลักคือ

    1. ลวดสลิงชนิดเกลียวชั้นเดียว (Single Layer or Single Strand Wire Rope)
      เป็นลวดสลิงที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไป เช่น งานยก งานขึง และงานยึดโยงต่าง ๆ
    2. ลวดสลิงชนิดเกลียวหลายชั้น (Rotation Resistant or Multi Strand Wire Rope)
      ลวดสลิงที่มีหลายมัดเกลียวจะมีแรงต้านการหมุนและมีมัดลวดอย่างน้อย 2 ชั้นบิดเกลียวอยู่รอบไส้ โดยทิศทางของมัดลวดข้างนอกจะอยู่ตรงข้ามกันกับมัดลวดขั้นถัดไป เพื่อป้องกันการหมุนของลวดสลิง โดยลวดสลิงเกลียว 2 ชั้น มักจะเป็นชนิด Non Rotation และลวดสลิงที่มีเกลียว 3 ชั้น มักจะเรียกเป็น Low Rotation

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Bridon Dyform 34LR PI

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Bridon Dyform 34LR

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Bridon Dyform 18 PI

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Bridon Dyform 18

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Bridon Dyform Bristar 8

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Bridon Dyform 8 PI

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Bridon Dyform 8

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Bridon Dyform Bristar 6

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Bridon Dyform 6 PI

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Bridon Dyform 6

ลวดสลิง (Wire Rope)

ลวดสลิง Bridon Blue Strand 6 Series