แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

ปลอก ลวดสลิง (Ferrule)

การอัดปลอกทำเพื่อจะต่อลวดสลิง 2 เส้นเข้าด้วยกัน โดยมีเครื่องอัดไฮโดรลิคสำหรับใช้เพื่ออัดและเปลี่ยนรูปของตัวปลอกเพื่อเชื่อมต่ออย่างถาวร ปลอกสำหรับอัดมีหลายแบบ อาทิเช่น ปลอกอลูมิเนียม  (Mechanical Splice), ปลอกเหล็ก (Flemish Eye), ซ็อกเก็ตแบบย้ำหัว (Swage Socket) เป็นต้น ซึ่งการย้ำหัวชนิดนี้เหมาะสำหรับลวดสลิงที่นำไปใช้กับสลิงยก

ปลอก ลวดสลิง (Ferrule)

ปลอก ลวดสลิง Talurit Type TCU Ferrule

ปลอก ลวดสลิง (Ferrule)

ปลอก ลวดสลิง Talurit Type R Ferrule

ปลอก ลวดสลิง (Ferrule)

ปลอก ลวดสลิง Talurit Type TKH Ferrule

ปลอก ลวดสลิง (Ferrule)

ปลอก ลวดสลิง Talurit Type TK Ferrule

ปลอก ลวดสลิง (Ferrule)

ปลอก ลวดสลิง Talurit Type T Ferrule