Showing 1–12 of 14 results

ซ็อกเกต ลวดสลิง (Sockets)

การหล่อหัวลวดสลิงจะเป็นการประกอบแบบใช้เรซิ่นเชื่อมส่วนหัวที่เป็นซ็อกเกตเข้าด้วยกันกับลวดสลิง โดยจะทำการคลี่เกลียวเส้นลวดสลิงให้คลายออกเป็นอิสระต่อกันในแต่ละแกนให้ปลายบานออกคล้ายๆฝักบัว แล้วนำมาล้างให้สะอาดก่อนทำการเชื่อมเรซิ่นเข้าหัวกับตัวซ็อกเกต ซึ่งการทำหัวสลิงชนิดนี้เหมาะสำหรับลวดสลิงที่นำไปใช้กับสลิงเครน

ซ็อกเกต ลวดสลิง (Sockets)

ซ็อกเกต ลวดสลิง Green Pin Short Bow Socket G-6416

ซ็อกเกต ลวดสลิง (Sockets)

ซ็อกเกต ลวดสลิง Green Pin Open Wedge Socket BN G-6423

ซ็อกเกต ลวดสลิง (Sockets)

ซ็อกเก็ต ลวดสลิง Crosby Closed Swage Sockets S-502

ซ็อกเกต ลวดสลิง (Sockets)

ซ็อกเก็ต ลวดสลิง Crosby Open Swage Sockets S-501

ซ็อกเกต ลวดสลิง (Sockets)

ซ็อกเก็ต ลวดสลิง Crosby Open Spelter Sockets G-416