แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

ห่วงหัวใจ (Thimbles)

ใช้สำหรับใส่ห่วงด้านปลายลวดสลิง เพื่อป้องกันลวดสลิงไม่ให้ยึดจับกับอุปกรณ์ยกหิ้วโดยตรง

ห่วงหัวใจ (Thimbles)

ห่วงหัวใจ Solid Wire Rope Thimbles

ห่วงหัวใจ (Thimbles)

ห่วงหัวใจ Ordinary Thimbles BS-464

ห่วงหัวใจ (Thimbles)

ห่วงหัวใจ Extra heavy Wire Rope Thimbles

ห่วงหัวใจ (Thimbles)

ห่วงหัวใจ Standard Wire Rope Thimbles