แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

กิ๊บจับ ลวดสลิง (Wire Rope Clip)

ใช้สำหรับยึดปลายของห่วงเข้ากับเส้นลวดสลิง กิ๊ปจับลวดสลิง มี 2ประเภท

  • กิ๊ปที่มีอานม้าตัวเดียว (Single Saddle)
  • กิ๊ปที่มีอานม้าสองตัว (Double Saddle)

กิ๊บจับ ลวดสลิง (Wire Rope Clip)

กิ๊บจับ ลวดสลิง Green Pin Wire Rope Clip DIN741 E-6220

กิ๊บจับ ลวดสลิง (Wire Rope Clip)

กิ๊บจับ ลวดสลิง Crosby Bundle Clips G-460

กิ๊บจับ ลวดสลิง (Wire Rope Clip)

กิ๊บจับ ลวดสลิง Crosby Fist Grip Wire Rope Clips G-429

กิ๊บจับ ลวดสลิง (Wire Rope Clip)

กิ๊บจับ ลวดสลิง Crosby Forged Wire Rope Clip G-450