บริการครบวงจร

นอกจากสินค้าที่มีคุณภาพมาตฐานในระดับสูงที่ลูกค้าไว้วางใจแล้ว ไทยมุ้ยยังมีบริการตรวจสอบลวดสลิงที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมใส่ใจดูแลลูกค้าตลอดการใช้งาน รวมถึงมีบริการอบรมเรื่องการใช้อุปกรณ์ต่างๆ โดยมี บริษัทย่อยของไทยมุ้ย คือ บริษัท โปรพอยท์ โกลบอล คอนซัลแทนต์ จำกัด เข้ามาดูแลลูกค้าในส่วนของการบริการตรวจสอบสินค้า ดังนี้

บริการทดสอบความสามารถในการรับแรงดึง
และบริการเปลี่ยนลวดสลิง

เรามีบริการทดสอบความสามารถในการรับแรงดึงลวดสลิงตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้เครื่องทดสอบและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการออกใบรับรองคุณภาพให้กับลูกค้า รวมทั้งมีบริการเปลี่ยนลวดสลิงให้ลูกค้าในกรณีที่ลวดสลิงเกิดความเสียหายหรือหมดอายุการใช้งาน  

บริการตรวจสอบเครนและลวดสลิงด้วยสายตา
(Visual Inspection)

เรามีบริการตรวจสอบ ลวดสลิง เครน และอุปกรณ์ยกหิ้วอื่นๆ ว่ามีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และมีลักษณะการใช้งานที่ถูกต้องหรือไม่ โดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ

บริการตรวจสอบแบบใช้เครื่องมือแต่ไม่ทำลายชิ้นตัวอย่าง (Non-Destructive Testing หรือ NDT)

เรามีการบริการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ทำลายชิ้นตัวอย่าง เช่น การตรวจเครน จะแบ่งเป็น 3 วิธี ได้แก่
1) การตรวจสอบด้วยสนามแม่เหล็ก
2) การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม
3) การตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่สูง
ในขณะที่การตรวจสอบลวดสลิงจะใช้วิธีการตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจสอบสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Testing Machine) ซึ่งการตรวจสอบแบบใช้เครื่องมือแต่ไม่ทำลายชิ้นตัวอย่างนี้จะทำให้รู้สภาพการสึกกร่อนภายใน หรือการแตกหักเล็กน้อยที่ตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้

บริการแนะนำการใช้งาน ซ่อมแซม และอบรม

เรามีการแนะนำการใช้งานและซ่อมแซมลวดสลิง โดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถ และมีบริการอบรมให้ความรู้การใช้งานเครนเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้กับกลุ่มลูกค้าอีกด้วย

ลวดสลิง

ตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นที่ผ่านมา ไทยมุ้ยได้ยึดมั่นในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตสินค้าชั้นนำระดับสากล และให้บริการด้วยความจริงใจ รวมถึงนำเสนอสินค้าและบริการ ทางเลือกหรือนวัตกรรมใหม่ๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วอย่างต่อเนื่อง โดยนำมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้บริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจบนพื้นฐานความซื่อสัตย์มาโดยตลอด ทำให้ไทยมุ้ย เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมท่าเรือ และกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ฯลฯ ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง  และทั้งหมดนี้คือความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจ