สลิงอ่อน แต่ละสี ยกได้กี่ตัน

สลิงอ่อน

สลิงอ่อน แต่ละสี ยกได้กี่ตัน

สลิงอ่อน หรือ สลิงโพลีเอสเตอร์ เป็นสลิงที่ผลิตด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ที่ผลิตตามมาตรฐาน EN1492  มีทั้งชนิดกลม และชนิดแบน ถูกออกแบบมาเพื่อการขนย้ายวัตถุที่ไม่ต้องการให้เกิดร่องรอย หรือความเสียหายบนตัววัตถุ เช่น ใช้สำหรับยกเรือ รถยนต์ หรือกระจก เป็นต้น อีกทั้งความอ่อนตัวของสลิงอ่อนก็ทำให้สามารถโค้งงอตามวัตถุที่ต้องการยก ทำให้สามารถยกวัตถุได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น แม้จะชื่อว่าสลิงอ่อน แต่ก็ไม่ได้อ่อนอย่างชื่อ เพราะสลิงอ่อนมีความเหนียว แข็งแรง และทนทานสูง อีกทั้งยังสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดมากถึง 10 กว่าตันเลยทีเดียว โดยสลิงอ่อนถูกแบ่งออกเป็นสีต่างๆ ตามน้ำหนักสูงสุดที่ใช้ในการยก เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยมีทั้งหมด 8 สี  เรียงลำดับสีจากน้ำหนักน้อยสุดไปจนถึงน้ำหนักมากสุด (หน่วยเป็นตัน) ดังนี้