เยี่ยมชมคลังสินค้า

ภาพการเข้าเยี่ยมชมคลังสินค้า และการเข้าชมการตรวจสอบลวดสลิง โดยบริษัท นวโลหะไทย จำกัด

ไทยมุ้ย ขอขอบคุณในความไว้วางใจที่มีให้กันเสมอมาครับ