5 มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการ ใช้ลวดสลิง

ใช้ลวดสลิง

5 มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการ ใช้ลวดสลิง

 

ตามประกาศจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในการ ใช้ลวดสลิง ไทยมุ้ยจึงได้รวบรวมความรู้ทางเทคนิคดีๆแบบนี้มาฝากกันครับ

1. ลวดสลิงที่นำมาใช้สำหรับการผูก มัด หรือยึดโยงวัสดุ สิ่งอื่นใดต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5

2. กรณีใช้ลวดสลิงสำหรับยึดโยงส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องจักร หรือปั้นจั่น ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3.5

3. กรณีใช้ลวดสลิงสำหรับเป็นลวดสลิงวิ่ง ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 6

4. กรณีใช้ลวดสลิงสำหรับการผูก มัด หรือยึดโยงวัสดุ และมีการใช้คลิปตัวยูเป็นตัวยึด ต้องจัดให้มีคลิปอย่างน้อยสามอัน โดยให้ด้านท้องของคลิปกดอยู่กับปลายลวดสลิงด้านที่รับแรง

5.จัดให้มีการควบคุมดูแลให้มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงไม่น้อยกว่าสองรอบในขณะทำงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.