บริการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานกับโปรพอยท์ (Propoint)

50581407 2697400513605238 1468034377416966144 o

นอกจากการเป็นผู้นำในการคัดสรรและเป็นตัวแทนจำหน่ายลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วที่มีคุณภาพสูงของแบรนด์ชั้นนำหลากหลายประเทศแล้วไทยมุ้ยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านั้น จึงได้จัดตั้งบริษัท โปรพอยท์ โกลบอล คอนซัลแทนต์ (จำกัด) หรือ “โปรพอยท์”  โดยเน้นให้บริการด้านการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานของลวดสลิง เครน และอุปกรณ์ยกหิ้ว โดยเฉพาะ โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กฏหมายกำหนด ซึ่งโปรพอยท์มีบริการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานหลากหลายประเภท ดังนี้

  1. Tensile Strength Testing Service and Wire Rope Replacement Service

ทดสอบรับแรงดึง

โปรพอยท์มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการทดสอบความสามารถในการรับแรงดึง โดยจะใช้การทดสอบด้วยวิธีการทดสอบแรงดึง (Tension Test) หรือเรียกว่า การทดสอบเสมือนการใช้งานจริง (Proof Load Test) เพื่อให้มั่นใจว่าลวดสลิงที่ประกอบเข้าด้วยกัน นั้นเมื่อนำไปใช้งานจะไม่ขาดหรือหลุดออกจากข้อต่อต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลวดสลิงและอุปกรณ์ ยกหิ้ว จะต้องได้รับการตรวจสอบโหลดเทสอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามกฏกระทรวง เรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ

โดยเมื่อทดสอบเรียบร้อยทางโปรพอยท์จะออกเอกสารรับรอง (Load Test Certificate) ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังมีบริการเปลี่ยนลวดสลิงในกรณีที่ลวดสลิงของลูกค้าเกิดความเสียหายหรือหมดอายุการ

ใช้งานอีกด้วย

  1. บริการตรวจสอบเครนและลวดสลิงด้วยสายตา (Visual Inspection)

โปรพอยท์มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานเครนและลวดสลิง ว่ามีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานและมีลักษณะการใช้งานที่ถูกต้องหรือไม่ เช่น

  •  การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานของเครน เช่น โครงสร้างเสาและแขนรับน้ำหนัก คานรับน้ำหนัก น๊อตและหมุดย้ำ การหล่อลื่น
  • ตรวจสอบลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยกหิ้ว เช่น การสึกกร่อนภายนอก การเกิดสนิม
  • ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครน เช่น แนวยก แนวยาว ตรวจสอบระบบไฟฟ้า การขับเคลื่อนและการควบคุม ซึ่งการตรวจสอบเครนนั้นต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามกฏกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ

โดยเมื่อตรวจสอบเรียบร้อย ทางโปรพอยท์จะออกใบรับรอง ปจ.1 ซึ่งเป็นรายงานการตรวจสอบและ ทดสอบเครนประเภทอยู่กับที่และ ปจ. 2 ซึ่งเป็นรายงานการตรวจสอบและทดสอบเครน ประเภทเคลื่อนที่ให้แก่ลูกค้า

 

  1. บริการตรวจสอบลวดสลิงแบบใช้เครื่องมือแต่ไม่ทำลายชิ้นตัวอย่าง Non-Destructive Testing หรือ NDT)

ทดสอบใช้เครื่องมือไม่ทำลายชิ้นตัวอย่าง เครื่องใช้สนามแม่เหล็กทดสอบใช้เครื่องมือไม่ทำลายชิ้นตัวอย่าง ใช้สนามแม่เหล็ก2

การตรวจสอบด้วยเครื่องมือแบบไม่ทำลายชิ้นตัวอย่างเป็นการตรวจสอบสภาพการสึกกร่อน ภายใน การล้าของลวดสลิง และการแตกหักเล็กน้อยที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยการตรวจสอบด้วยสายตา ทำให้การตรวจสอบประเภทนี้มีความแม่นยำมากขึ้น

ปัจจุบัน โปรพอยท์ มีการตรวจสอบด้วยเครื่องมือแบบไม่ทำลายชิ้นตัวอย่างมีทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้

  • การตรวจสอบด้วยสนามแม่เหล็ก เป็นวิธีตรวจสอบรอยแตก รอยฉีก ที่อยู่ลึกลงไปในเนื้อวัสดุ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ารวมถึงตรวจสอบ สิ่งแปลกปลอม ความไม่ต่อเนื่องของวัสดุจำพวกเหล็กและเหล็กกล้า

*หมายเหตุ วิธีนี้สามารถใช้ได้กับวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กเท่านั้น

  • การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม เป็นวิธีการตรวจสอบโดยการใช้ของเหลวทาหรือพ่นให้ทั่วผิวหน้าวัสดุนั้น หากวัสดุที่ทดสอบมีรอยแยกอยู่ สารแทรกซึมจะซึมลงไปในรอยแยก จากนั้นเราจะจะทำการดูดสารละลายดังกล่าวออกมา ทำให้สามารถเห็นรอยแยกด้วยตาเปล่า
  • การตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่สูง เป็นวิธีการใช้คลื่นเสียงเพื่อตรวจหารอยแตก โดยการใช้หัวค้อนตีวัสดุที่ทำการทดสอบ จากนั้นจะใช้เครื่องวัดหาความถี่ตรวจสอบ *หมายเหตุ วิธีนี้สามารถตรวจพบรอยแตกขนาดใหญ่เท่านั้น

นอกจากบริการตรวจสอบความปลอดภัยแล้ว โปรพอยท์ยังมีบริการติดตั้งเครน ซ่อมแซม และบริการจัดอบรมให้คำแนะนำการใช้งานเครนและลวดสลิงโดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจอีกด้วย

และทั้งหมดนี้คือบริการตามมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานลวดสลิง เครน และอุปกรณ์ยกหิ้วต่างๆ จากโปรพอยท์ ภายใต้การดำเนินงานของไทยมุ้ย ที่พร้อมให้บริการคุณ…เพราะเราเชื่อว่าเรื่อง ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญเสมอ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.