สารพันเรื่อง รอก

รอก

สารพันเรื่อง รอก (Hoist) 

 

รอก คือ อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ มีลักษณะเป็นล้อ หมุนคล่องได้รอบตัว โดยร้อยไว้กับเชือกหรือโซ่ รอกมักเหมาะกับงานยก หรืองานเคลื่อนย้ายของหนัก มีหลายประเภท ซึ่งแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

1) รอกโซ่มือสาว (Chain Block) คือ รอกโซ่ที่ใช้มือในการชักรอก ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวกเหมาะสำหรับงานยกแบบชั่วคราว มีความทนทาน ดูแลรักษาง่าย เหมาะกับงานลิฟท์บรรทุก ลิฟท์ขนของ

2) รอกโยกโซ่ หรือ รอกกำมะลอ (Level Block or Level Hoist ) คือ รอกโซ่ที่ใช้มือในการชักรอกเช่นเดียวกับรอกโซ่มือสาว แต่มีด้ามโยกเพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยในการชักรอกได้ดียิ่งขึ้น น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถรับน้ำหนักได้มาก และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง งานยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักรทั่วไป

3) รอกไฟฟ้า (Electric Chain Hoist) คือ รอกโซ่ที่ใช้ไฟฟ้าในการชักรอก โดยสามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างง่ายดาย มีน้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้าย รอกไฟฟ้าเหมาะกับการใช้งานในระหว่างก่อสร้าง

 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รอกโซ่ไฟฟ้าและรอกสลิงไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่เหมือนกัน คือ

 

  • การใช้งาน 2 ทิศทาง : มีการยกขึ้นและยกลงโดย การนำรอกไปติดตั้ง ณ จุดใดจุดหนึ่งเป็นการถาวรไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปจุดอื่นได้ ยกตัวอย่าง เช่น ไปใช้เป็นลิฟต์ขนของขึ้นอาคารแต่ละชิ้นหรือ ยกชิ้นงานขึ้นหรือลงในตำแหน่งที่ต้องการ
  • การใช้งาน 4 ทิศทาง : มีการยกขึ้นและยกลงโดยการนำรอกไปติดตั้งไว้กับรางไอบีมเพื่อให้มีการเลื่อนไปทางซ้ายและขวาได้โดย ให้เหล็กไอบีมยึดติดกับโครงสร้างของอาคาร ยกตัวอย่างเช่น การยกวัสดุ ขึ้น-ลงในแนวดิ่งแล้วจะนำไปเก็บในแนวซ้ายหรือขวา
  • การใช้งาน 6 ทิศทาง : มีการยกขึ้น-ลง เลื่อนซ้าย- ขวา และเดินหน้า-ถอยหลัง โดยการนำรอกยกและหัววิ่งไฟฟ้านำเข้าไปติด ตั้งกับชุดขับเครน

การนำรอกไปใช้งานควรคำนึงถึงความเหมาะสมและลักษณะการใช้งาน อีกทั้งควรเลือกรอกที่มีมาตรฐาน ควรตรวจสอบการรองรับน้ำหนักสูงสุดของรอก เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

แบรนด์ที่บริษัทไทยมุ้ย มีจำหน่าย

Kodnotec

Yale

Ozblok

และแบรนด์อื่นๆตามที่คุณต้องการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.