ไทยมุ้ย จากวันนี้…ถึงวันนี้

Thai Mui

ไทยมุ้ย จากวันนี้…ถึงวันนี้

 

หากจะเปรียบเทียบ บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเหมือนคนๆหนึ่ง ก็คงเปรียบได้กับพ่อค้าชาวจีนที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวด้วยตนเอง ยึดมั่นในความขยัน อดทน และซื้อสัตย์ในอาชีพ จนกระทั่งสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคง

จากจุดเริ่มต้นธุรกิจครอบครัวขนาดย่อมที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิง เหล็ก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในย่านเซียงกง สู่การเติบโตทางธุรกิจเป็นบริษัทมหาชน พ.ศ. 2507 มีหน้าร้านสำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิง เหล็ก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในย่านเซียงกง เยาวราช พ.ศ. 2541 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท โดยยึดมั่นใจคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก

บริษัท ไทยมุ้ย มีบริการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกหลายราย พ.ศ. 2560 ไทยมุ้ยได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการเสนอขายหุ้นสามัญใหักับประชาชนที่สนใจ ด้วยประสบการณ์ที่เราได้มีโอกาสดูแลอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ลูกค้าจึงไว้วางใจให้ไทยมุ้ยดูแล

Leave a Reply

Your email address will not be published.